Jak podaje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, Izrael ogłosił nową politykę dobrostanu zwierząt, której celem jest rezygnacja z produkcji jaj w systemie klatkowym. Wdrożenie alternatywnych systemów chowu kur ma nastąpić do 2038 roku.

Nowe przepisy zostały zatwierdzone przez Kneset. Według przedstawionych założeń wdrożenie produkcji jaj w systemach bezklatkowych ma nastąpić do roku 2038. Najnowsze prawo zakazuje stawiania nowych kurników w chowie klatkowym, w tym w systemach combi, oraz zakłada stopniowe wycofywanie istniejących instalacji. W Izraelu zaledwie 3,2% kur niosek jest utrzymywanych w chowie innym niż klatkowy. Izraelscy producenci jaj mają otrzymać wsparcie finansowe w ramach przeprowadzonej reformy rolnej.

Ważny krok w stronę poprawy dobrostanu zwierząt na świecie

Nowa polityka Izraela to ważny krok w kierunku globalnej poprawy dobrostanu zwierząt. Dzięki niej około 10 milionów kur nie będzie trzymanych już w klatkach – zarówno bateryjnych, wzbogaconych, jak i tak zwanych systemach combi. To dobra informacja, ponieważ żaden z tych systemów nie zapewnia zwierzętom możliwości realizacji podstawowych potrzeb behawioralnych, jak grzędowanie czy swobodne poszukiwanie pożywienia, a każdy z tych systemów wiąże się nieuchronnie z ogromnym cierpieniem zwierząt.

O systemach combi przeczytasz tutaj: https://www.otwarteklatki.pl/blog/system-combi-jako-alternatywa-chowu-klatkowego

Zmiany legislacyjne w Europie

Nie tylko w Izraelu planowane są zmiany legislacyjne. Kolejne kraje zakazują już klatkowego chowu kur niosek – są to Czechy, Austria, Szwajcaria oraz Niemcy. W Luksemburgu, Szwajcarii i Austrii nie produkuje się już jaj w hodowli klatkowej. W Czechach zakaz hodowli klatkowej wchodzi w życie od 2027 roku, w Niemczech – od 2025 roku, w Regionie Walońskim Belgii – od 2028 roku. W Słowacji rząd i organizacje branżowe podpisały memorandum o zaprzestaniu wykorzystywania klatek w hodowli kur do 2030 roku. 

Co więcej, w 2023 roku Komisja Europejska ma przedstawić propozycję zakazu hodowli i chowu klatkowego nie tylko kur, ale też świń, cieląt, kaczek, przepiórek, królików oraz gęsi. Zakaz miałby stać się obowiązującym prawem w całej Unii Europejskiej od 2027 roku. 

Co Polacy sądzą o zakazie chowu klatkowego?

Według badania Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat ze stycznia 2022, 62,4% Polaków uważa, że w Polsce powinien zostać wprowadzony zakaz hodowli klatkowej kur niosek. Co więcej, aż 68% Polaków uważa, że trzymanie zwierząt hodowlanych w klatkach powinno być zakazane i niemal 70% (68,8%) uważa, że polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno poprzeć unijny zakaz trzymania zwierząt hodowlanych w klatkach (Biostat, maj 2022).

Wprowadzenie zakazu chowu klatkowego w Unii Europejskiej jest naturalnym krokiem wynikającym ze zmian biznesowych i rynkowych w większości krajów europejskich. W Polsce ponad 140 firm zadeklarowało rezygnację z jaj z chowu klatkowego, a 38 z nich, w tym największe sieci handlu detalicznego, już wdrożyły swoje deklaracje w życie. W całej Europie podobne deklaracje złożyło ponad 1200 firm.

Parlament Europejski i Komisja Europejska wypowiedziały się już pozytywnie o zakazie. Liczymy, że nasz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi również da swoje poparcie dla tych zmian, zgodnie z oczekiwaniami polskiego i europejskiego społeczeństwa. 

Podpisz petycję do Ministra Rolnictwa o poparcie europejskiego zakazu hodowli zwierząt w klatkach!