Koalicja Open Wing Alliance (OWA) opublikowała nowy raport, według którego zdecydowana większość firm, które zobowiązały się do rezygnacji z jaj z chowu klatkowego w swoim łańcuchu dostaw do 2021 roku, zakończyły proces transformacji. Globalnie wydanych zostało już ponad 2300 korporacyjnych polityk dobrostanu kur niosek.

Nowe dane pokazują przełomowy moment w globalnej branży jajczarskiej, na który wpływ miały negocjacje prowadzone przez 80 organizacji prozwierzęcych z 63 krajów, które tworzą OWA. Tendencję do odchodzenia od chowu klatkowego kur widać zarówno w Stanach Zjednoczonych, gdzie już dziesięć stanów uchwaliło ustawy zakazujące stosowania klatek bateryjnych w chowie kur, jak i w Unii Europejskiej, gdzie Parlament Europejski zagłosował za unijnym zakazem hodowli klatkowej w zeszłym roku, a zakazy niezależnie wchodzą lub weszły już w życie w krajach takich jak m.in. Austria, Niemcy i Czechy.

fot. Andrew Skowron

Kluczowe wnioski z raportu koalicji Open Wing Alliance

  1. Ponad 2300 firm na całym świecie podpisało oficjalne zobowiązania do wycofania jaj z chowu klatkowego, a terminy realizacji 982 z nich przypadają na rok 2021 lub wcześniej;
  2. 88% wszystkich zobowiązań dotyczących rezygnacji z jaj z hodowli klatkowej z terminem realizacji do 2021 roku lub wcześniej zostało spełnionych;
  3. Całkowite przejście na bezklatkowy łańcuch dostaw zaobserwowano we wszystkich branżach, w tym u: 394 restauracji, 231 producentów żywności, 133 sprzedawców detalicznych, 96 firm świadczących usługi gastronomiczne i cateringowe, 73 firm hotelarskich, 38 producentów jaj, 16 dystrybutorów i hurtowni.
  4. Zaledwie 4% firm, które podpisały zobowiązanie, nie wdrożyło go jeszcze w życie, ale publicznie informuje o swoich postępach, a tylko 8% nie informuje publicznie o statusie swojego procesu rezygnacji z jaj klatkowych.

Pomóż nam przekonać kolejne firmy do rezygnacji z jaj z chowu klatkowego!

Epoka klatkowa przechodzi do historii

Globalny postęp w wycofywaniu jaj z chowu klatkowego przez firmy potwierdza, że epoka klatkowa stopniowo odchodzi do przeszłości. Biznes i konsumenci już o tym zdecydowali, najwięksi producenci jaj inwestują w systemy alternatywne, a na poziomie Unii Europejskiej omawiany jest legislacyjny zakaz chowu klatkowego. Niezwykle potrzebne zmiany w sposobie hodowli zwierząt na rzecz poprawy ich dobrostanu są nieuchronne. 

W samej Polsce deklaracje wycofania jaj z chowu klatkowego wydało już ponad 140 firm. Niemal 40 firm wdrożyło już swoje zobowiązania w życie i wycofały jaja klatkowe z produkcji i/lub oferty – w tym Biedronka, Żabka, Lubella, Colian. Informacje o postępie we wdrażaniu deklaracji znaleźć można na stronie https://politykadobrostanu.pl/

Czym jest koalicja Open Wing Alliance?

Open Wing Alliance to globalna koalicja organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, skupiona na tworzeniu jednolitego frontu w kampanii mającej na celu zapewnienie lepszego traktowania kurczaków na całym świecie. Sojusz został założony w 2016 roku przez The Humane League i rozrósł się do globalnej siły z 80 organizacjami członkowskimi zmieniającymi sposób, w jaki największe firmy na świecie traktują zwierzęta i ustanawiając nowy standard dla korporacyjnych polityk dobrostanu zwierząt lokalnie i globalnie. Jako Otwarte Klatki jesteśmy organizacją członkowską OWA.