Czy wiecie, że darowizny przekazane na Otwarte Klatki możecie odliczyć w rocznym zeznaniu PIT? Czym się różni darowizna od 1,5 procent podatku? Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, zapraszamy do czytania.

Czym jest darowizna?

Darowizna to nieodpłatne przekazanie własnego majątku (pieniędzy lub rzeczy) na rzecz obdarowanego. Darczyńca nie może mieć żadnych bezpośrednich korzyści materialnych wynikających z jej przekazania. Więcej dowiecie się z tego linku: http://poradnik.ngo.pl/darowizny
Darowizny należy odliczać od dochodu za dany rok. W przypadku kiedy darowizna zostanie przekazana później, obniży to podatek dopiero w kolejnym zeznaniu rocznym. Odlicza się kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu darczyńcy.
Przykład:
Załóżmy, że uzyskaliśmy w danym roku dochód w wysokości 100 000 zł i przekazaliśmy darowiznę w wysokości 8 000 zł na rzecz Otwartych Klatek. Aby obliczyć dokładną kwotę darowizny do rozliczenia w zeznaniu PIT, ustalamy 6% z dochodu tj.  6% · 100 000 zł = 6 000 zł. Niestety nadwyżka w kwocie 2 000 zł nie może być już odliczona jako darowizna.

Kwotę 6% dochodu podatnika można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą – rozlicza się je oddzielnie, niezależnie.

Jakich dokumentów potrzebujemy?

Podstawowym dokumentem do odliczenia darowizny jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Nie jest potrzebne żadne oświadczenie ze strony organizacji.

Chcesz wiedzieć wszystko na temat przekazania 1,5% podatku na Otwarte Klatki?

 Wejdź na stronę!

W deklarację roczną wpisujemy kwotę dokonywanych odliczeń, a szczegóły umieszcza się w załączniku PIT/O lub wpisuje w okno z darowiznami, w polecanym przez nas programie do rozliczenia podatku online: https://www.pitax.pl/rozlicz/?krs=0000444120

W druku papierowym wpisać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia,
  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

W rozliczeniu online zostaniemy poinformowani, które dokładnie dane należy wpisać (jak wyżej na zdjęciu).

Co w przypadku darowizny innej niż pieniężna?

Przy takiej darowiźnie potrzebne jest spisanie dokumentu, z którego wynika wartość tej darowizny (np. pisemna lub notarialna umowa darowizny).
Należy również posiadać oświadczenie obdarowanego stowarzyszenia o przyjęciu darowizny.  Z reguły można tego dokonać na jednym dokumencie, w którym wskazuje się obdarowanego, rodzaj darowizny i jej wartość oraz umieszcza się podpisy obdarowanego i darczyńcy. Nie powinno się potwierdzać wartości darowizny i oświadczenia darczyńcy o przyjęciu na dwóch odrębnych dokumentach.
Z racji na to, że darowizna powinna być przeznaczona na wybrany cel, dowód wpłaty powinien zawierać wskazanie konkretnego celu, na który ma zostać przekazana.

Czym się różni darowizna od przekazania 1,5 procenta podatku?

Darowizny przekazane w trakcie trwania roku podatkowego możemy odliczyć od dochodu. Wpływają one na ostateczną wysokość podatku dochodowego do zapłaty (obniżają go). Przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego jest dobrowolne. Jest to niejako darowizna, która nic nas nie kosztuje. Brak wybrania organizacji, której chcemy przekazać 1,5 procent podatku, oznacza, że kwota ta trafi do budżetu państwa.

Wspólne rozliczenie małżonków

Aby rozliczyć się jako małżeństwo, wystarczy przekazać darowiznę z jednego konta bankowego i wpisać imiona oraz nazwiska obu osób przekazujących darowiznę. Taki dowód wpłaty na rachunek obdarowanego pozwala skorzystać z ulgi zarówno przez żonę jak i męża (oczywiście do wysokości przekazanej przez każdego z nich kwoty i pod warunkiem limitu).

Zatrzymaj dowody wpłaty przez 5 lat

Urząd może chcieć zweryfikować poprawność naszego rozliczenia podatkowego, a może dokonać tego w ciągu kolejnych 5 lat od końca roku, w którym minął termin płatności podatku. Z tego powodu radzimy wszelkie dokumenty związane z rozliczeniem i te potwierdzające przekazanie darowizny przechowywać przez dany czas.

Możecie przekazać darowiznę już teraz klikając poniżej

 Przekaż darowiznę!