Kalifornia wprowadziła zakaz sprzedaży futer naturalnych jako pierwszy stan w USA. Prawo obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku i obejmuje nowe produkty zawierające futro – możliwa będzie sprzedaż jedynie odzieży używanej.

Pierwszy stanowy zakaz sprzedaży futer naturalnych

W 2019 roku przyjęta została Assembly Bill 44, ustawa czyniąca Kalifornię pierwszym stanem w kraju, który zakazał sprzedaży futer naturalnych. Prawo obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku i zakazuje jedynie sprzedaży nowych produktów futrzanych, nie dotyczy sprzedaży używanych produktów futrzanych z drugiej ręki. Warto też wiedzieć, że:

  • prawo nie ma wpływu na posiadanie produktów futrzarskich i noszenie futer pozostaje legalne,
  • dotyczy ono zarówno sklepów stacjonarnych sprzedających produkty futrzane w Kalifornii, jak i sprzedaży online,
  • odpowiednie organy są uprawnione do nakładanie kar za złamanie zakazu.

Ustawa zyskała ogromne poparcie lokalnych, krajowych i międzynarodowych organizacji ochrony zwierząt. Jest ona monumentalnym krokiem w globalnej walce o zakończenie cierpienia zwierząt zabijanych na futro.

Drogę do stanowego zakazu utorowały wcześniej cztery gminy w Kalifornii, które wprowadziły podobne prawo – Los Angeles, San Francisco, Berkeley i West Hollywood. Do tej pory 12 miast w całych Stanach Zjednoczonych – w tym pięć w Massachusetts – uchwaliło prawo zakazujące sprzedaży nowych futer.

Dlaczego zakaz w stanie Kalifornia, a nie całym kraju?

Trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone to ogromny kraj, w którym bardzo trudno jest wprowadzić zmiany legislacyjne na poziomie narodowym. Aktywiści amerykańskich organizacji prozwierzęcych podkreślają, że ustawy proponujące takie zmiany mogą czekać na rozpoczęcie prac przez wiele lat, bez gwarancji, że ostatecznie zostaną poddane pod głosowanie. Skuteczniejszą strategią wydaje się więc wprowadzanie zmian na poziomie miast, a następnie stanowym. Kolejnym krokiem, kiedy dana zmiana cieszy się dużym poparciem społecznym i została wprowadzona już w dużej części kraju, przechodzi się do działania na poziomie krajowym.

Podobne działanie podjęliśmy w Europie – zanim rozpoczęliśmy walkę o zakaz hodowli zwierząt na futro w całej Unii Europejskiej organizacje prozwierzęce prowadziły – i wciąż prowadzą – kampanie na rzecz zakazu krajowego. Dzięki temu niemal 20 krajów UE wprowadziło już taki zakaz, a Komisja Europejska pochyliła się nad możliwością uchwalenia takiego prawa na poziomie całej UE. W maju 2022 roku rozpoczęła się zbiórka podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską #FurFreeEurope – akcja cieszy się ogromnym poparciem. Podpisało się już pod nią ponad milion osób!