Poznań 18.06.2020

Paweł Rawicki                                    
Prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki
Ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań

Szanowny Ministrze De Jonge,

Piszę do Pana w imieniu Fur Free Alliance, koalicji ponad pięćdziesięciu organizacji, które działają na rzecz zaprzestania eksploatacji zwierząt hodowanych i więzionych dla pozyskiwania futer. Prosimy o poparcie działań na rzecz jak najszybszego zamknięcia wszystkich ferm norek w Holandii.

Przedstawiciele organizacji zrzeszonych w koalicji Fur Free Alliance z niepokojem śledzą wiadomości medialne o kolejnych infekcjach COVID-19 na holenderskich fermach norek. W ubiegłym tygodniu zagazowano już ponad 570 000 zwierząt w 13 zakażonych gospodarstwach. Większość z nich stanowiły młode norki, które niedawno urodziły się na tych fermach.

Zdajemy sobie sprawę, że decyzja o zabiciu norek na zainfekowanych fermach i wprowadzeniu dodatkowych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa na pozostałych fermach, była konieczna. Wiemy, że działania te zostały podjęte ze względu na dobro zwierząt i w trosce o zdrowie publiczne. Były też zgodne z zaleceniami ekspertów weterynaryjnych i specjalistów ds. chorób zakaźnych, którzy ocenili ryzyko dla zdrowia publicznego na fermach norek zakażonym COVID-19.

Zgodnie z tym listem, OMT-Z (Zespół ds. Przeciwdziałania Epidemiom Odzwierzęcym) „wskazuje, że istnieje ryzyko, że wirus SARS-CoV-2 będzie przez długi czas rozprzestrzeniał się na fermach norek”, że „w systemie wczesnego ostrzegania wykryto już nowe infekcje i oczekuje się, że w nadchodzących tygodniach pojawią się kolejne”. Czytamy w nim również, że „istnieje szereg czynników, jak chociażby prawdopodobieństwo mutacji wirusa, które mogą wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji”. We wspomnianym liście cytowano także opinię OMT-Z: „Gdy epidemia u ludzi i ryzyko zakażania między ludźmi maleje, może jednocześnie wzrosnąć transmisja zakażeń ludzi przez norki, co może wpłynąć na częstotliwość występowania SARS-CoV-2 u ludzi. Chcemy temu zapobiec.”

Mając na względzie takie ryzyko, zarówno dla zdrowia zwierząt, jak i ludzi, apelujemy o jak najszybsze zamknięcie wszystkich pozostałych ferm norek w Holandii. Ponadto prosimy, aby fermy, na których norki zostały już zabite, a hodowcy otrzymali rekompensaty, nie mogły ponownie sprowadzić zwierząt i kontynuować działalności  w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę nieustanne doniesienia o coraz to nowych fermach, na których stwierdzono występowanie COVID-19, ponowne obsadzenie ferm norkami byłoby sprzeczne z działaniami zapobiegawczymi i nieetyczne. Kolejne tysiące zwierząt zostałyby w ten sposób skazane na zagładę. Zgoda rządu na dalsze funkcjonowanie hodowli norek wiązałaby się również z ryzykiem, że fundusze publiczne będą marnowane, rekompensując hodowcom następne “czyszczenie” ferm w przypadku ponownego wystąpienia infekcji. Dalsze funkcjonowanie tych hodowli wiązałoby się wyłącznie z podejmowaniem niepotrzebnego ryzyka dla zdrowia zwierząt i ludzi. Przeznaczanie kolejnych środków publicznych na dalsze funkcjonowanie tego przemysłu wydaje się mocno niewłaściwie.

Holandia wykonała słuszny krok wprowadzając zakaz hodowli norek od 2024 r. Gratulujemy podjęcia tej decyzji. Tragedia rozgrywająca się obecnie w Waszym kraju wymaga jednak podjęcia szybkich działań w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego i dobrostanu zwierząt hodowanych na futra, a więc skrócenia okresu przejściowego i niezwłocznego zamknięcia wszystkich ferm norek.

Z uszanowaniem,
Paweł Rawicki
Stowarzyszenie Otwarte Klatki