W czerwcu 2018 roku opublikowaliśmy szokujące materiały filmowe nagrane przez pracownika fermy drobiu w województwie lubuskim. Złożyliśmy wówczas zawiadomienie o możliwości podejrzenia popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Teraz w końcu sąd wydał wyrok skazujący za niehumanitarny ubój kurcząt.

Znęcanie się poprzez niehumanitarny ubój


Na opublikowanych przez nas nagraniach można było zobaczyć wiele niepokojących zjawisk: kurczaki, które są tak ciężkie, że nie mogą już się poruszać czy też rozkładające się ciała martwych kurczaków wciśnięte w ściółkę. Ale najbardziej szokujący był sposób uśmiercania małych kurcząt. Odbywało się to poprzez uderzenie zwierzęciem o jakąkolwiek twardą powierzchnię, np. podłogę albo metalowy pręt.

Fragment “szkolenia” z uśmiercania kurcząt poprzez mocne uderzenie

„Tak masz robić” 

W jednym z filmów widać fragment „szkolenia”. Pracownik szkolący podnosi jedno z kurcząt, pokazuje, jak trzyma je za nogi, a następnie uderza nim o krawędź stołu, instruując: „Tak masz robić”. W innej sytuacji szkolący użył szokującego porównania, aby opisać ich zadania na fermie: „To tak, jak Hitler do Oświęcimia wysyłał – tak samo i ty tu wysyłasz”.

Martwe kurczaki były wyjmowane przez pracownika ze ściółki każdego dnia

Niehumanitarny ubój

Rozporządzenie unijne 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania dopuszcza „mocne i dokładne uderzenie w głowę wywołujące poważne uszkodzenie mózgu” jako jedną z mechanicznych metod uśmiercania drobiu do 5kg. Jednak powinno się to odbywać w izolacji od innych zwierząt oraz powinien to robić lekarz weterynarii. W przeciwnym razie jest to narażanie zwierzęcia na niepotrzebny stres i cierpienie.

Jeden z kontenerów, gdzie odkładano padłe zwierzęta

Od śledztwa do skazania

Po zapoznaniu się z materiałami filmowymi i przesłuchaniu świadków sąd nie miał wątpliwości: oskarżony dopuścił się znęcania nad zwierzętami poprzez niehumanitarny ich ubój. Skazany został na cztery miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz zapłacenie nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Otwarte Klatki w wysokości 2000 zł.

Walczymy o zmiany systemowe

Wyrok skazujący to niewątpliwy sukces kampanii „Frankenkurczak”. Jednak naszym podstawowym celem jest doprowadzenie do realnych zmian dobrostanu hodowanych kurczaków na wszystkich fermach drobiu. European Chicken Commitment to standard, o który walczymy. Mamy nadzieję, że lista firm, które podpiszą odpowiednie zobowiązanie, będzie się szybko wydłużać.