Międzynarodowa akcja uliczna w obronie zwierząt “You can help” miała miejsce 11 lipca w Rydze na placu przy Pomniku Strzelców Łotewskich. Młodzi ludzie zaangażowani w akcję – wolontariusze organizacji ochrony zwierząt z Łotwy, Litwy, Estonii, Rosji, Białorusi i Polski – zwrócili uwagę na to jakie możliwości wpływu na zmniejszenie cierpienia zwierząt na fermach przemysłowych ma każda osoba.

11 lipca na Starówce w Rydze, organizacje ochrony zwierząt z Łotwy, Estonii, Litwy, Polski, Rosji i Białorusi zorganizowały niezwykły i imponujący flash mob, aby zwrócić uwagę na sytuację zwierząt.
Flash mob jest częścią fundowanego przez Unię Europejską projektu Erasmus+, dzięki któremu młodzi ludzie z organizacji ochrony zwierząt w krajach nadbałtyckich mogą się razem edukować i zacieśniać współpracę. Uczestnicy flash mob’u pokazali wielkoformatowe fotografie zwierząt (autorstwa Jo-Anne McArthur), opowiedzieli o pracy na rzecz zwierząt w swoich krajach i zaprosili wszystkich do pomocy zwierzętom poprzez redukcję produktów odzwierzęcych.

Strategia Unii Europejskiej w obszarze ochrony zwierząt i ich dobrostanu na lata 2012-2015 wskazuje, że dobrostan zwierząt w Unii jest poważnie zagrożony, a edukacja konsumentów jest wskazana jako jedno z kluczowych narzędzi poradzenie sobie z tym zagrożeniem – mówi Katrīna Krīgere, project manager i członkini zarządu organizacji Dzīvnieku Brīvība. – Każdy może pomóc zwierzętom poprzez zmniejszenie konsumpcji produktów odzwierzęcych.

Dzięki wsparciu programu unijnego Erasmus+, odbywa się właśnie teraz szkolenie na 55 młodych ludzi z Łotwy, Litwy, Estonii, Polski, Białorusii Rosji, którzy działają w organizacjach ochrony zwierząt.
To szkolenie pozwala młodym ludziom zdobyć wiedzę i umiejętności konieczne do aktywnego działania na rzecz zmiany społecznej świadomości oraz aspektów legislacji związanych z dobrostanem zwierząt i przejrzystością procesu powstawania produktów pochodzenia zwierzęcego. Również dzięki temu projektowi powstaje podręcznik dla młodych aktywistów i wolontariuszy oraz prowadzony jest szereg innych aktywności mających na celu zacieśnianie współpracy między organizacjami ochrony zwierząt w krajach nadbałtyckich.
Obejrzyj film z happeningu You Can Help: https://youtu.be/KKBjP2Ttn6I