Parlament Europejski zajmie się w styczniu aktualizacją przepisów dotyczących transportu żywych zwierząt. Nowe regulacje mają poprawić dobrostan przewożonych osobników. Nowelizacja zostanie przeprowadzona na podstawie raportu komisji śledczej ds. ochrony transportowanych zwierząt (ANIT), przy czym Copa-Cogeca (europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze) zaleca, żeby nowe przepisy oparte były na solidnej podstawie naukowej.

fot. Andrew Skowron

Liczne naruszenia podczas transportu zwierząt

Niedawno zakończyło się dochodzenie Europarlamentu w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu. W czerwcu 2020 r. przeprowadziła je komisja ANIT. Celem prac Komisji było zbadanie domniemanych naruszeń przepisów unijnych w tym zakresie.

Ustalono, że dochodzi do licznych nadużyć w trakcie transportów. Do najczęstszych należą: brak miejsca, dostępu do wody lub pożywienia, używanie niewłaściwych pojazdów, przewożenie zwierząt nienadających się do transportu, zbyt długi czas podróży czy przewóz w ekstremalnych temperaturach (za wysokich lub za niskich). 

Poprawa standardów dobrostanu w zaleceniach Komisji

Na podstawie ustaleń eurodeputowani komisji ANIT zatwierdzili zestaw proponowanych zaleceń dotyczących zmian regulacji w zakresie transportu zwierząt. Kamery CCTV w pojazdach transportowych (zwłaszcza podczas załadunku i rozładunku), właściwa temperatura i zakaz przewożenia bardzo młodych osobników (poniżej 35 dnia życia) – to najważniejsze zalecenia, które powinny znaleźć się w nowych przepisach.

fot. Andrew Skowron

Europosłowie wezwali też KE do ustanowienia limitów czasu podróży obejmujących wszystkie gatunki i grupy wiekowe zwierząt oraz zażądali od państw członkowskich kontroli wszystkich przesyłek do krajów spoza UE, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu zwierząt do paszy i wody, funkcjonowania urządzeń do picia oraz przestrzeni i wysokości. Eksport żywych zwierząt powinien być zatwierdzony tylko wtedy, gdy jest zgodny z europejskimi normami dobrostanu zwierząt.

Niemniej jednak, Copa-Cogeca podkreśla, że wynik głosowania w komisji ANIT może zaniepokoić i rozczarować rolników w UE, ponieważ nie jest wystarczająco podparty solidnymi dowodami naukowymi.

Copa i Cogeca zalecają, aby Komisja zwróciła się do EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) z prośbą o zbadanie kwestii naukowych poprawy jakości transportu zwierząt, szczególnie transportu długodystansowego. Zachęcają też, aby przeprowadzać kompleksową ocenę transportu dalekobieżnego, z uwzględnieniem transportu zwierząt na eksport, jak i transportu wewnątrz UE.

fot. Andrew Skowron

Jak zatrzymać długodystansowy transport zwierząt?

Transport żywych zwierząt to niehumanitarny proceder. Zapowiedź aktualizacji przepisów UE w tym zakresie daje nadzieję na poprawę dobrostanu tych istot, które często przeżywają istne męki podczas przewozów

W ramach kampanii Stop Transportom zachęcamy do podpisywania petycji, w której postulujemy za całkowitym zatrzymaniem transportów żywych zwierząt. Najwyższa pora zatrzymać tę okrutną praktykę i zakończyć niepotrzebne cierpienie olbrzymiej liczby istot.

Źródła:

  • https://slaskaopinia.pl/2021/12/10/europoslowie-chca-zmian-w-przepisach-dotyczacych-transportu-zywych-zwierzat/
  • https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci-branzowe-bydlo/copa-cogeca-transport-zwierzat-oparty-na-faktach-nie-na-emocjach/