Organizacje ochrony zwierząt z regiony bałtyckiego pomyślnie ukończyły międzynarodowy projekt rozpoczęty w lutym tego roku.

W trakcie realizacji projektu organizacje stworzyły innowacyjny cyfrowy podręcznik dla młodych aktywistów, zorganizowały spektakularny happening w Rydze i zorganizowały kila wydarzeń, które pozwoliły im poszerzyć swoje umiejętności i wzmocnić współpracę.

Jak skutecznie działać na rzecz zwierząt

Projekt został sfinansowany przez Unię Europejską i obejmował organizacje z Estonii (Loomade Nimel), Łotwy (Dzivnieku Briviba), Litwy (Tusti Narvai) i Polski (Otwarte Klatki). W ramach projektu powstał 48-stronicowy elektroniczny podręcznik “Jak skutecznie działać na rzecz zwierząt”.
Podręcznik koncentruje się na możliwościach, jakie ma młodzież, żeby aktywnie brać udział w promowaniu dobrostanu zwierząt i jest pierwszą tego rodzaju publikacją, która pojawiła się w krajach bałtyckich.
“Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy przedstawić wam tę instrukcję dla młodych aktywistów prozwierzęcych i mamy nadzieję, że będzie ona przydatna nie tylko dla osób działających na rzecz zwierząt, ale dla społeczeństwa jako takiego”, powiedziała Katrina Krigere, główna koordynatorka projektu. Podręcznik prezentuje zagadnienia, takie jak zarządzanie, fundraising, teambuilding, strategia i komunikacja medialna, w sposób przyjazny dla czytelnika.
Jest on dostępny na stronie internetowej nearnetwork.org, która została stworzona specjalnie dla tego projektu oraz zawiera informacje o organizacjach praw zwierząt z Europy Wschodniej.

Do You think this is wrong?

W lipcu zorganizowane zostało na Łotwie szkolenie w systemie blended learning, dzięki któremu 44 młodych działaczy na rzecz zwierząt mogło zdobyć umiejętności i wiedzę niezbędną do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki krajowej w zakresie dobrostanu zwierząt i transparentności systemu hodowli zwierząt. Podczas szkolenia odbyła się też spektakularna akcja miejska zorganizowana w Rydze. Celem akcji było zwrócenie uwagi na problem związany z traktowaniem zwierząt. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mediów.
Jak skutecznie działać na rzecz zwierząt
Projekt obejmował również szereg mniejszych imprez i przedsięwzięć na rzecz poprawy komunikacji i współpracy pomiędzy uczestniczącymi organizacjami, w tym utworzenia wspólnego systemu udostępniania zasobów informacyjnych pomiędzy organizacjami ochrony zwierząt.
“Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się zakończyć projekt i osiągnąć wszystkie cele. Jak wiemy, dzieci i młodzież coraz bardziej interesują się dobrem zwierząt, a jednocześnie w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę z problemów, jakie wiążą się z wykorzystywaniem zwierząt w rolnictwie i przemyśle rozrywkowym. To łączy zainteresowania młodych osób Komisji Europejskiej, ponieważ strategia UE na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt 2012 – 2015 również zwraca uwagę na to, że dobrostan zwierząt w Unii Europejskiej nie jest należycie chroniony, a informacje kierowane do konsumentów i edukacja są sugerowane jako jedne z najbardziej skutecznych sposobów na złagodzenie tego problemu. Dzięki temu projektowi mamy własny wkład w rozwiązanie tego problemu” – powiedziała Krigere.
Projekt został zorganizowany w ramach strategicznego programu partnerskiego i był możliwy dzięki wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +.