Ruszył międzynarodowy projekt prozwierzęcych organizacji z krajów nadbałtyckich, w którym Otwarte Klatki mają przyjemność również brać udział.

W ramach wspólnych działań, mających na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt oraz promocję aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, zostaną przygotowane materiały i szkolenia powiązane z aktywizmem.Organizacje prozwierzęce
Projekt został ufundowany przez Unię Europejską i biorą w nim udział organizacje z Estonii (Loomade Nimel, “W imieniu zwierząt”), Łotwy (Dzivnieku Briviba, “Wolność dla zwierząt”), Litwy (Tušti Narvai, “Puste klatki”) oraz Polski (Otwarte Klatki).

W ramach projektu przygotowany zostanie podręcznik “Becoming Active for Animals” (“Aktywizm dla zwierząt”), który skupi się na możliwościach promowania dobrostanu zwierząt.

Dodatkowo zostanie zorganizowane szkolenie dla młodych aktywistów prozwierzęcych, aby zdobyli nowe umiejętności i wiedzę potrzebną w kształtowaniu polityki dotyczącej dobrostanu zwierząt oraz transparentości rolnictwa.
W ramach projektu odbędą się również mniejsze wydarzenia mające na celu rozwój komunikacji i współpracy pomiędzy uczestniczącymi organizacjami. Wnioski z projektu będą także pożyteczne dla organizacji pozarządowych .
Katrina Krigere reprezentująca Dzivnieku Briviba zaznaczyła zbieżoność interesów młodych aktywistyów oraz Komisji Europejskiej, która przygotowała dokument “Strategia w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt”.
W dokumencie opisano zagrożenia dla dobrostanu zwierząt oraz wskazono na edukację jako najskuteczniejszy sposób na złagodzenie tego problemu.