W styczniu tego roku Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat przeprowadziło badanie opinii publicznej wśród Polaków, pytając ich, co myślą o warunkach, w jakich hodowane są kurczaki. Wyniki jasno pokazują, że polskiemu społeczeństwu zależy na losie kur.

Z badań wynika, że aż 94,8% Polaków nie wie, jak wiele kurczaków ginie co roku w polskich rzeźniach. Kurczaki to najliczniej hodowane zwierzęta lądowe na całym świecie, a Polska jest absolutnym liderem produkcji mięsa drobiowego w Unii Europejskiej – każdego roku umiera w naszym kraju ponad MILIARD kurczaków.

Wyniki pokazały, że realia hodowli drobiu nie są powszechnie znane. 82,8% Polaków zakłada, że kurczaki hodowane na mięso są w momencie uboju starsze niż w rzeczywistości. W przypadku ras szybko rosnących kurczaki żyją zaledwie 6 tygodni i w tym czasie osiągają wagę 2–2,5 kg

Jednocześnie kwestia dobrostanu zwierząt jest dla Polaków bardzo istotna. 85,3% badanych uważa, że producenci drobiu powinni poprawić warunki, w jakich hodowane są kurczaki na mięso. Jest to jasny sygnał dla branży drobiarskiej, że powinni inwestować w hodowle o wyższym dobrostanie.

Dla 85,2% Polaków mają znaczenie wartości odżywcze kurczaka, od którego pochodzi kupowane mięso. Warto tutaj wspomnieć o różnicach w wartościach odżywczych brojlerów ras szybko rosnących i wolno rosnących oraz zwrócić uwagę na to, że u brojlerów ras szybko rosnących występują zaburzenia mięśni piersiowych tj. wada typu wooden breast lub white striping, co wiąże się ze zmniejszoną zawartością białka i zwiększoną zawartością tłuszczu.


Wyniki ankiety pokazały również, że przy zakupie mięsa drobiowego, Polki i Polacy zwracają coraz większą uwagę na warunki hodowli, z jakich ono pochodzi. Aż 80% uważa warunki chowu kurczaków za istotne podczas zakupów.

Konsumenci oczekują zmian

Konsumenci podejmują coraz bardziej świadome decyzje zakupowe. Większą wagę przywiązują do względów zdrowotno-dietetycznych oraz warunków w jakich hodowane są zwierzęta. Oczekiwania klientów wobec firm obejmują podjęcie działań mających na celu podwyższenie standardów dobrostanowych zwierząt, co potwierdza badanie przeprowadzone przez Biostat.

Odpowiedzią na to jest porozumienie European Chicken Commitment. ECC zawiera wytyczne pozwalające na znaczącą poprawę warunków dobrostanowych kurczaków hodowanych na mięso.

Zobacz także: European Chicken Commitment, czyli o co chodzi w kampanii Frankenkurczak?

Na całym świecie zobowiązanie do zmian zgodnych z ECC, takich jak m.in. wycofanie ras szybko rosnących, zmniejszenie zagęszczenia zwierząt oraz dostęp do naturalnego światła,  podpisało już ponad 500 firm, w tym Kraft-Heinz, Nestlé, Accor, Compass Group, Sodexo, Carrefour Polska, Frisco.pl czy Auchan Polska.

Mamy nadzieję, że firmy oraz producenci drobiu, chcąc spełnić oczekiwania polskich konsumentów, zdecydują się podpisać porozumienie European Chicken Commitment!