Res-Drob jako pierwszy polski producent drobiu podpisał porozumienie ws. poprawy dobrostanu kurcząt brojlerów – European Chicken Commitment!

European Chicken Commitment (ECC) zawiera wytyczne pozwalające na znaczącą poprawę warunków dobrostanowych kurczaków hodowanych na mięso przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej skali produkcji. Jest to porozumienie wypracowane starannie przy udziale organizacji prozwierzęcych z całego świata oraz naukowców zajmujących się problematyką hodowli drobiu.

Fot: Andrew Skowron

Co oznacza podpisanie przez producenta porozumienia?

Podpisując ECC, Res-Drob zobowiązał się, że najpóźniej do 2026 roku będzie spełniał określone warunki (oraz będzie również tego wymagał od swoich dostawców), które znacząco wpływają na poprawę życia kurczaków:

  • stosowanie wyłącznie wolniej rosnących ras, które wykazują się lepszym poziomem dobrostanu,
  • wprowadzenie maksymalnej gęstości hodowlanej wynoszącej 30 kg/m2 lub mniej,
  • przyjęcie efektywnego sposobu ogłuszania,
  • spełnianie poprawionych warunków środowiskowych,
  • stosowanie się do wszystkich praw i regulacji UE związanych z dobrostanem zwierząt niezależnie od kraju produkcji,
  • wykazywanie stosowania się do powyższych standardów poprzez uczestnictwo w zewnętrznych audytach oraz coroczne publikowanie raportów potwierdzające postęp w dążeniu do spełniania powyższych wymagań.

Coraz więcej producentów podwyższa standardy hodowli kurczaków!

Wśród około 440 firm z całego świata, które zobowiązały się do wdrożenia wyższych standardów dobrostanowych określonych w European Chicken Commitment najpóźniej do 2026 roku, znalazły się takie firmy jak Nestlé, Dr. Oetker, Danone, IKEA, polskie Frisco.pl czy Carrefour Polska oraz jedni z największych producentów drobiu w Europie: LDC, 2 Sisters Food Group i Plukon Food Group.

Decyzja ta wpłynie na chów milionów sztuk drobiu. Kontynuujemy wdrażanie wysokich standardów ECC w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt w całym łańcuchu dostaw. Niewątpliwie – jako jeden z największych zakładów produkcyjnych – wysłaliśmy jednoznaczny sygnał, w którym kierunku powinno rozwijać się polskie drobiarstwo

Marek Jurkiewicz, prezes firmy Res-Drob

Swoją decyzją Res-Drob podjął znaczący krok w kierunku poprawy jakości życia największej grupy hodowlanej w Polsce – kurcząt brojlerów. Mamy nadzieję, że pozostali producenci i dystrybutorzy drobiu również podejmą działania w kierunku podpisania porozumienia European Chicken Commitment. Jest to temat, którym z pewnością powinni się zainteresować, jeśli zależy im na utrzymaniu swojej pozycji konkurencyjnej oraz jeśli jest dla nich ważne wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów.