Wspólnie z ponad 35 organizacjami pozarządowymi z całej Europy zaapelowaliśmy do przywódców Unii Europejskiej, wzywając do całkowitego zawieszenia transportów zwierząt do państw niebędących członkami UE oraz o zawieszenie dłuższych niż 8-godzinne transportów żywych zwierząt gospodarskich między państwami członkowskimi. Czas powiedzieć stop długodystansowym transportom zwierząt!

Wspólnie z organizacjami z całej Europy zaapelowaliśmy o zatrzymanie transportów zwierząt

Wspólnie z organizacjami z całej Europy zaapelowaliśmy o zatrzymanie transportów zwierząt

Wybuch pandemii koronawirusa spowodował dramatyczne pogorszenie sytuacji transportowanych zwierząt. Media i organizacje pozarządowe alarmowały o dramacie, który rozgrywał się na naszych oczach. Nagłe zamknięcie granic uwięziło setki tysięcy zwierząt w wielogodzinnych korkach w całej Europie.

Nagłe zamknięcie granic uwięziło setki tysięcy zwierząt w wielogodzinnych korkach w całej Europie (fot. Andrew Skowron) 

Nagłe zamknięcie granic uwięziło setki tysięcy zwierząt w wielogodzinnych korkach w całej Europie (fot. Andrew Skowron)

W dodatku, podczas gdy kolejne europejskie kraje zamykały swoje granice w obawie przed rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, Komisja Europejska nalegała na kontynuowanie międzynarodowego transportu zwierząt.

Dla transportowanych zwierząt miało to katastrofalne skutki. Na granicy polsko-litewskiej korek sięgał 40 kilometrów. Nie lepiej było na przejściu polsko-czeskim, gdzie kierowcy przewożący zwierzęta utknęli w wielogodzinnej kolejce. Ogromny dramat rozgrywał się również między Polską a Niemcami. Czas oczekiwania na przejściach wynosił tam nawet 18 godzin. Zwierzęta zostały uwięzione w transportach – nie było możliwości ani przeprowadzenia kontroli, ani rozładunku, który zapewniałby odpoczynek. Krowy, świnie, kurczęta utknęły bez jedzenia i picia. Stłoczone, przerażone, nierzadko ranne. 

Wiele transportowanych zwierząt odnosi poważne urazy podczas podróży (fot. Andrew Skowron)

Wiele transportowanych zwierząt odnosi poważne urazy podczas podróży (fot. Andrew Skowron)

Obecnie transporty przejeżdżają znacznie płynniej, a korki zostały rozładowane. Jednak w dalszym ciągu pozostaje problem przeprowadzania kontroli. W obecnych warunkach zadbanie o dobrostan transportowanych zwierząt spada na drugi plan. Działanie służb weterynaryjnych, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz organizacji pozarządowych w czasie pandemii jest utrudnione. Sytuacja w każdej chwili może ulec gwałtownemu pogorszeniu. Kolejne kraje wprowadzają nowe restrykcje i obostrzenia.

W warunkach pandemii dbanie o dobrostan transportowanych zwierząt spada na drugi plan (fot. Andrew Skowron)

W warunkach pandemii dbanie o dobrostan transportowanych zwierząt spada na drugi plan (fot. Andrew Skowron)

Trzy lata temu zakończyliśmy kampanię Stop The Trucks, którą współprowadziliśmy z organizacjami z całej Europy. W ramach tej koalicji udało się zebrać ponad milion podpisów pod petycją przeciwko długodystansowemu transportowi zwierząt. Ten głośny apel obywateli państw członkowskich został przekazany Komisji Europejskiej. 

Kryzys związany z wybuchem pandemii koronawirusa pokazał, że postulaty Stop The Trucks są dziś aktualne jak nigdy wcześniej. Dlatego będziemy walczyć o zakończenie długodystansowego transportu zwierząt.