Od pewnego czasu po Internecie krąży petycja stworzona przez Europejską Inicjatywę Obywatelską „Stop Vivisection”, w której mieszkańcy Unii Europejskiej mogą wyrazić swój sprzeciw wobec testów na zwierzętach oraz zachęcić Parlament Europejski do zmiany Dyrektywy 2010/63/EU dotyczącej ochrony zwierząt laboratoryjnych. Zmiana ta miałaby polegać na całkowitym zaprzestaniu wiwisekcji, intensywnym rozwoju metod alternatywnych oraz, w przypadku badań biochemicznych i toksykologicznych, opieraniu się na badaniach dotyczących wyłącznie gatunku Homo sapiens.

By projekt Inicjatywy Obywatelskiej został przedłożony do Parlamentu Europejskiego, do końca października należało zebrać milion podpisów. Dziś, na swoim profilu facebookowym, Animal Equality ogłosiło, że do tej pory pod projektem podpisało się dokładnie 1,006,588 Europejczyków! Jest to niewątpliwie wielki sukces, ponieważ parlamentarzyści będą zmuszeni do zapoznania się z treścią projektu i dyskusji nad nim.

Według mnie Inicjatywa „Stop Vivisection” osiągnęła jeszcze jeden sukces – temat wiwisekcji nabiera rozgłosu, dzięki czemu otwarcie mówi się, że ludzie sprzeciwiają się okrucieństwu wobec zwierząt, nawet jeżeli jest ono uzasadnione rzekomymi korzyściami dla medycyny. Krok po kroku, Europejczycy zaczynają dostrzegać, że każda forma wykorzystywania zwierząt jest nieetyczna!

beagles-green-hill-1

Więcej o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej możecie przeczytać tutaj, temat testów na zwierzętach opisaliśmy na naszej stronie w artykule “Testy na zwierzętach”. A co można zrobić już teraz? Przejdź na weganizm, by zupełnie odciąć się od jakiejkolwiek formy wykorzystywania zwierząt i wesprzyj finansowo swoją ulubioną organizację prozwierzęcą lub sam wstąp w szeregi aktywistów. Gorąco zachęcamy!

Monika
25.10.2013