Jakiś czas temu otrzymaliśmy zgłoszenie o złych warunkach w hodowli lisów i jenotów w Chodzieży.

Podczas interwencji odebrany został lis, który wymagał opieki weterynaryjnej. Lis otrzymał imię Ferdynand i zamieszka w poznańskim zoo.

Po otrzymaniu mailowego zawiadomienia o podejrzeniu złych warunków utrzymywania zwierząt w hodowli lisów w Chodzieży, inspektorzy naszego stowarzyszenia udali się 17 sierpnia na miejsce. Otoczone lasem dwie fermy są miejscem hodowli co najmniej kilkuset lisów i jenotów, które późną jesienią są zabijane i skórowane.

Przeczytaj także: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu odwołany

Przez ogrodzenie zauważyliśmy, że jeden z lisów ma poważną ranę i zmiany skórne. Na miejscu stawił się właściciel fermy oraz Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna. Okazało się, że jedna z tych dwóch ferm nie jest w ogóle zarejestrowana.

Po przeprowadzeniu kontroli przez inspektorów PIW oraz rozmowach z właścicielem, udało się dojść do porozumienia – lis został przetransportowany do kliniki Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Poznaniu.

Ferdynand miał rozległe zmiany skórne, był bardzo osłabiony i w złym stanie. Resztę życia spędzi pod opieką poznańskiego zoo, dzięki czemu nie podzieli losu ok. 100 tysięcy lisów, które co roku zabija się w Polsce na futro.

Ferdynand stał się kolejnym ambasadorem prowadzonej przez nas kampanii na rzecz zakazu hodowli lisów i jenotów na futro. W związku z nieleczoną chorobą u lisa oraz jego ogólną bardzo słabą kondycją fizyczną, jako Stowarzyszenie złożyliśmy do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami poprzez utrzymywanie w niewłaściwych warunkach bytowania.
Obejrzyj film z Ferdynandem:


Pomóż nam zmienić sytuację zwierząt futerkowych w Polsce – podpisz petycję.

***

We have rescued another fox!

Some time ago we were notified about bad living conditions of foxes and raccoon dogs on a fur farm in Chodzież. As a result of our intervention, a sick fox was taken away and transported to the zoo in Poznań. His name is Ferdinand.
Lis Ferdynand
After receiving a notification about bad living conditions of animals kept on the farm in Chodzież, the inspectors of our association went there on 17th August. There are two farms, surrounded by the woods, where at least few hundred foxes and raccoon dogs are bred, killed and skinned in autumn. Looking through the fence, we noticed that one of the foxes was seriously injured and has a skin problem. The farm owner arrived on the spot and so did the District Veterinary Inspection.
It turned out that one of the farms is not even registered. After inspecting the farms by the DVI inspectors, we finally reached an agreement – the fox was transported to the University Centre of Veterinary Medicine clinic in Poznań. Ferdinand had a huge skin trouble and he was very weak.. He will spend the rest of his life in the Poznań zoo, thanks to which he will not be killed and skinned this year, as 100,000 other foxes in Poland.
Ferdinand became another ambassador of our campaign for the ban of a fox and raccoon dog farming in Poland. Because Ferdinand did not get any veterinary help and he is in a very bad shape, we sent a notification on suspicion of committing a crime of animal abuse, by keeping them in inappropriate living conditions to the prosecutor .
Watch the video about Ferdinand, the fox:

Help us change the lives of fur animals in Poland – sign the petition!