9 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wiemy już, kto będzie reprezentował nas w Unii. Nowa kadencja to okazja do wielu zmian i wprowadzania lepszych rozwiązań. Czy w najbliższych latach głos zwierząt będzie słyszalny? Czy możemy spodziewać się, że nowo wybrani europosłowie będą zaangażowani w poprawę ich losu?

Wybory dla zwierząt

Podczas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego organizacje prozwierzęce z 27 państw Unii Europejskiej prowadziły wspólną akcję Vote for Animals. W jej ramach opracowano 10 postulatów przedstawiających konieczność zmian w najważniejszych obszarach dotyczących dobrostanu zwierząt. Na liście znalazły się takie wyzwania jak wprowadzenie ogólnoeuropejskiego zakazu hodowli zwierząt na futro, zaprzestanie chowu klatkowego określonych gatunków zwierząt, wsparcie produkcji żywności roślinnej czy poprawa warunków podczas transportu. Do akcji przyłączyli się obywatele Unii, wzywając kandydatów do poparcia postulatów i zobowiązania się do pracy na rzecz wcielenia ich w życie. Zobowiązania podpisało łącznie 1007 kandydatów z całej Unii Europejskiej. Wezwanie do ich podpisania wysłało ponad 18 000 Europejek i Europejczyków.

Zwierzęce postulaty w przestrzeni publicznej

Tematyka ochrony zwierząt była wyraźnie widoczna w trakcie kampanii wyborczej. Wydarzenie „9 czerwca zagłosuję dla zwierząt” zgromadziło ponad 11 tysięcy obserwujących! Prośby do kandydatów o podpisanie zobowiązań dla zwierząt wysłało ponad 1900 osób z Polski. Cieszymy się, że Polki i Polacy tak aktywnie brali udział w popularyzacji inicjatyw prozwierzęcych w polityce!

Ochrona zwierząt została ujęta również w jednym z najpopularniejszych wyborczych poradników – Latarniku Wyborczym. Dzięki pytaniom kierowanym do komitetów narzędzie to pozwala na sprawdzenie, którzy kandydaci mają poglądy najbardziej zbliżone do naszych. Na tej podstawie podjęcie decyzji, komu powierzyć swój głos, jest prostsze. W tegorocznym Latarniku  znalazło się pytanie dotyczące poglądów na temat wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futro. Za zakazem opowiedziały się Koalicja Obywatelska oraz Lewica. Jako przeciwne zakazowi wskazano komitety Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, POLEXIT i Bezpartyjni Samorządowcy. Trzecia Droga nie zajęła wyraźnego stanowiska.

Kogut żyjący w azylu. Nowa kadencja Parlamentu Europejskiego to szansa, żeby pomóc zwierzętom hodowanym przemysłowo
Fot. Andrew Skowron

Przedstawiciele zwierząt z Polski

W Polsce do pracy na rzecz zwierząt zobowiązało się 71 kandydujących! (Nowa Lewica – 17, Razem – 16, PO – 13, Polska 2050 – 13, Zieloni – 5, niezależni – 5, PSL – 1, Strajk Przedsiębiorców – 1). Na prozwierzęcych polityków mogliśmy głosować w każdym okręgu. Ich sylwetki zostały umieszczone na stronie Wybory dla Zwierząt.

Do Parlamentu Europejskiego dostała się ostatecznie trójka z nich. Są to:

  1. Andrzej Halicki (PO)
  2. Robert Biedroń (Nowa Lewica)
  3. Krzysztof Śmiszek (Nowa Lewica)

Dziękujemy wszystkim kandydatom i kandydatkom, którzy podpisali zobowiązanie za gotowość do starań o lepszy los zwierząt. To dzięki takim osobom zmiany są osiągalne! Gratulujemy kandydatom, którzy zdobyli mandat europoselski. Mocno liczymy na ich aktywność zgodnie z podpisanymi postulatami. Mamy również nadzieję, że nowi europosłowie, którym nie udało się złożyć podpisu pod zobowiązaniami, także będą wspierać zmiany dla zwierząt.

Czas na pracę!

Parlament Europejski wkrótce wznowi posiedzenia w nowym składzie. Jednym z pierwszych zadań stojących przed europosłami będzie wybór składu Komisji Europejskiej. Komisja Europejska jako organ tworzący propozycje zmian w prawie jest niezwykle istotna w staraniach o poprawę dobrostanu zwierząt. W przypadku powołania komisarzy, którzy chcą wzmocnić prawo chroniące zwierzęta, może to nastąpić o wiele szybciej. Komisja Europejska jeszcze w ostatniej kadencji zobowiązała się do przeprowadzenia przeglądu tychże przepisów. Mamy nadzieję, że w tej kadencji nastąpi to jak najszybciej!

Kolejnym wyzwaniem będzie praca nad unijnym zakazem hodowli zwierząt na futra, zgodnie z wolą Europejczyków wyrażoną w inicjatywie Europa bez Futer. W tym przypadku Komisja Europejska również powinna przygotować propozycje rozwiązań.

Koniecznych zmian jest o wiele więcej. Liczymy na to, że organy Unii Europejskiej będą wspólnie pracować na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt. Parlamentarzyści w tym procesie powinni wezwać Komisję do podejmowania odpowiednich działań i głosować za przyjęciem rozwiązań poprawiających życie zwierząt.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym dla zwierząt w tej kampanii – kandydatom, którzy zobowiązali się pracować na rzecz zwierząt, oraz wyborcom, którzy wzywali do poparcia naszych postulatów i przy urnach wyborczych kierowali się również dobrem innych gatunków. Wasze poparcie i aktywne działania wiele znaczą! Tylko współpracą i uporem możemy zakończyć cierpienie zwierząt!