Unia Europejska ma ogromny wpływ na dobrostan zwierząt. Państwa członkowskie muszą stosować się do aktów prawnych podjętych na poziomie unijnym. Decyzje, które podejmuje Unia Europejska, dotyczą miliardów zwierząt hodowanych przemysłowo. Unia wpływa także na los zwierząt domowych, dzikich i wykorzystywanych w laboratoriach. Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego są ogromną szansą na wprowadzenie zmian korzystnych dla zwierząt. Parlamentarzyści mogą głosować za przepisami poprawiającymi standardy ich ochrony oraz wzywać inne instytucje Unii do podjęcia działań w tym zakresie. Wobec tego europejskie organizacje prozwierzęce przygotowały swoje postulaty. Zobacz, jakie zmiany w Unii są najbardziej potrzebne i jak eurodeputowani mogą pomóc zwierzętom!

Razem dla zwierząt!

Grupa zrzeszająca organizacje prozwierzęce z całej Europy – Eurogroup for Animals – opracowała zestaw zobowiązań, pod którymi mogą podpisać się kandydaci do Europarlamentu. W Polsce kampania prowadzona jest przez Otwarte Klatki,  Fundację Alberta Schweitzera, Compassion Polska oraz Fundację Viva!. Wspólnie utworzyliśmy stronę internetową wyborydlazwierzat.pl. Znajdziecie na niej listę polskich kandydatów, którzy podpisali postulaty. Warto przypomnieć, że w ramach kampanii wyborczej do Sejmu przeprowadziliśmy podobną akcję. Wtedy nasze postulaty zostały poparte przez kilkudziesięciu kandydatów. 27 z nich dostało się do Sejmu.

Lis uratowany z fermy futrzarskiej. Zakaz hodowli zwierząt na futra jest jednym z postulatów Otwartych Klatek.
Lis uratowany z fermy futrzarskiej

Wyrażając poparcie dla naszych postulatów, kandydaci zobowiązują się do aktywnej pracy na rzecz wprowadzenia ich w życie. Zobowiązania zostały oparte na problemach, które dotyczą ogromnej liczby zwierząt. Zaniedbania, które panują w unijnym prawie, skutkują niepotrzebnym cierpieniem zwierząt. Rewizja prawa unijnego w zakresie dobrostanu zwierząt została porzucona. W tej chwili nioski tłoczą się w małych klatkach. Hodowla zwierząt na futra jest nadal dozwolona w Unii Europejskiej. Kurczaki wciąż są hodowane do nienaturalnych rozmiarów. Taki stan nie może być dłużej ignorowany!

Jak mogą pracować europosłowie dla zwierząt?

Nasze postulaty dotyczą obszarów, w których dobrostan zwierząt jest najbardziej zagrożony i które wymagają najwięcej zmian. Lista składa się z 10 kluczowych postulatów, których wprowadzenia powinni się podjąć europarlamentarzyści.

  1. Zobowiązuję się do zwiększenia efektywności pracy Komisji na rzecz zwierząt: dotyczy domagania się od Komisji Europejskiej natychmiastowego przedstawienia postępowych i ambitnych przepisów w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt. Komisja powinna podjąć porzuconą rewizję prawa dobrostanowego i rozpocząć proces odchodzenia od klatek w chowie zwierząt. Zakaz chowu wszystkich gatunków zwierząt w klatkach powinien zostać wprowadzony maksymalnie w ciągu 5 lat.  Rewizja powinna również obejmować zwiększenie ochrony kur niosek i kurcząt brojlerów. Może to zostać osiągnięte poprzez zakaz uboju bez ogłuszania i zmniejszenie zagęszczenia. Domagamy się także zakazu hodowli ras szybkorosnących kurcząt brojlerów. Komisja Europejska powinna również dążyć do wprowadzenia regulacji chroniących ryby, krowy mleczne, indyki oraz króliki.
  2. Zobowiązuję się powstrzymać cierpienie zwierząt podczas transportu: obowiązujące obecnie rozporządzenie o ochronie zwierząt podczas transportu wymaga gruntownej nowelizacji. W obecnym kształcie nie chroni zwierząt przed cierpieniem. Dozwolony czas przewozu powinien zostać ograniczony. Transport zwierząt szczególnie wrażliwych (młode cielęta, ciężarne samice i zwierzęta ranne lub chore) powinien zostać zakazany całkowicie. Europa powinna dążyć do zastępowania transportu żywych zwierząt przewozem mięsa.
  3. Zobowiązuję się do ochrony dobrostanu zwierząt wodnych: parlamentarzyści powinni dążyć do podwyższenia standardów w zakresie chowu, transportu i uboju ryb hodowlanych, a także lepszej ochrony dobrostanu gatunków poławianych w dzikich łowiskach. Należy jak najszybciej porzucić pomysł tworzenia ferm ośmiornic na terenie Unii Europejskiej!
  4. Zobowiązuję się uczynić produkcję żywności lepszą dla ludzi, zwierząt i planety: Wspólna Polityka Rolna powinna wspierać zrównoważoną produkcję żywności, której podstawą jest dobrostan zwierząt. Polityka unijna powinna zachęcać rolników do przechodzenia na produkcję roślinną i poprawienia warunków bytowych zwierząt. Obywatele Unii zasługują na łatwy i przystępny cenowo dostęp do zdrowej żywności roślinnej.
  5. Zobowiązuję się do wprowadzenia bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących importowanych produktów pochodzenia zwierzęcego: importowane produkty pochodzenia zwierzęcego muszą spełniać te same normy w zakresie dobrostanu, co produkty wytwarzane w Unii Europejskiej. Nie powinniśmy dopuszczać do Unii produktów, które zostały okupione cierpieniem.
  6. Zobowiązuję się przyspieszyć transformację w kierunku badań naukowych bez wykorzystywania zwierząt: potrzebne są nowe strategie, które ułatwią jak najszybsze odejście od badań i testów z wykorzystaniem zwierząt. Przepisy unijne muszą tworzyć przestrzeń do tego, aby metody niewymagające wykorzystania zwierząt były coraz powszechniejsze.
  7. Zobowiązuję się walczyć o lepsze warunki dla dzikich zwierząt: Unia Europejska powinna określić, które gatunki zwierząt mogą być trzymane jako zwierzęta domowe. Pozwoli to na wykluczenie handlu zwierzętami takimi jak małpy czy dzikie koty. Warunki funkcjonowania ogrodów zoologicznych powinny być bardziej rygorystyczne. Należy je ulepszyć o najnowszą wiedzę dotyczącą potrzeb gatunkowych zwierząt. Zoo powinny przede wszystkim pełnić funkcję ratunkową.
  8. Opowiadam się za zakazem hodowli zwierząt na futra i wprowadzania produktów z futer na rynek europejski: hodowla zwierząt na futra powinna zostać zakończona jak najszybciej. O społecznym poparciu dla zakazu świadczy 1,5 mln podpisów pod inicjatywą Europa Wolna od Futer. Badania naukowe wskazują, że dobrostan zwierząt na fermach futrzarskich nie może być zapewniony. Hodowle futrzarskie to również poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia publicznego. Zakaz powinien rozciągać się również na import produktów zawierających futro zwierząt z hodowli.
  9. Zobowiązuję się do wprowadzenia lepszej ochrony zwierząt towarzyszących: praktyki hodowlane oparte na podtrzymywaniu cech wywołujących problemy ze zdrowiem i choroby powinny zostać zakazane. Transport i handel zwierzętami towarzyszącymi powinien być pilnie kontrolowany.
  10. Zobowiązuję się do powołania Komisarza UE ds. Dobrostanu Zwierząt: powołanie stanowiska dedykowanego zwierzętom w ramach Unii Europejskiej sprawi, że ich potrzeby nie będą ignorowane, a ich ochrona będzie stale monitorowana. Dobrostan zwierząt byłby stałym elementem prac Komisji. Czas, aby ochrona zwierząt nie była tylko problemem doraźnym!
Hodowla kur w systemie klatkowym. Otwarte Klatki dążą do zakazu hodowli klatkowej.
Hodowla kur w systemie klatkowym. Fot. Andrew Skowron

Zaangażuj się!

Zapraszamy na stronę internetową wyborydlazwierzat.pl. Możesz sprawdzić na niej, którzy politycy z twojego okręgu wyborczego podpisali zobowiązania do pracy na rzecz zwierząt. Zachęcamy również do kontaktowania się z kandydatami do Parlamentu Europejskiego i wysyłania próśb dotyczących poparcia postulatów. Zajmuje to tylko minutę! Zainteresowały cię nasze postulaty? Na stronie utworzonej przez Eurogroup For Animals przeczytasz o nich więcej.

Gdyby jeszcze brakowało ci informacji, spieszymy z pomocą! Wraz z pozostałymi organizacjami utworzyliśmy wydarzenie na Facebooku. Będziemy tam przekazywać wszystkie niezbędne informacje dotyczące wyborów do Europarlamentu oraz unijnej polityki wobec zwierząt. Dołącz do wydarzenia, aby być na bieżąco. Pokaż, że Europejczycy chcą być głosem zwierząt!

To nasza wspólna szansa, żeby odmienić życie kur, świń i lisów! Razem możemy sprawić, że głos zwierząt będzie słyszalny w całej Unii Europejskiej!