12 października 2021

Dobrostan zwierząt wodnych uznany przez FAO

Po raz pierwszy dobrostan zwierząt wodnych stał się głównym punktem globalnego dokumentu strategicznego wysokiego szczebla w sprawie zrównoważonego rozwoju akwakultury, zatwierdzonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa – Deklaracji Szanghajskiej.

Organizacja zajmująca się dobrostanem zwierząt wodnych Aquatic Life Institute (ALI), wraz z innymi organizacjami skupionymi w koalicji Aquatic Animal Alliance, do której należy również Stowarzyszenie Otwarte Klatki, odniosła się do konferencji FAO na temat akwakultury i Deklaracji Szanghajskiej – planu, którego celem jest optymalizacja roli, jaką akwakultura może odegrać w osiągnięciu Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

ONZ nie tylko uwzględniła komentarze ALI, ale również zaprosiła reprezentantów organizacji do przemówienia podczas konferencji, w której uczestniczyło ponad 500 osób (a ponad 800 osób z całego świata oglądało ją online).

To przełomowy krok w ochronie zwierząt wodnych, które do tej pory często były pomijane w ogólnej dyskusji o dobrostanie zwierząt – mówi Weronika Żurek ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki – Zmianę w postrzeganiu ryb jako czujących istot widzimy też na poziomie krajowym, np. większość supermarketów już zrezygnowała ze sprzedaży żywych karpi. Mamy nadzieję, że to pierwszy krok ku lepszemu traktowaniu nie tylko ryb, ale też innych zwierząt wodnych – dodaje Żurek.

Wczesny projekt zawierał tylko jedno odniesienie do dobrostanu zwierząt wodnych w związku z bezpieczeństwem biologicznym i zapobieganiem chorobom, jednak ostateczna wersja uwzględniła uwagi Aquatic Life Institute i kładzie nacisk na podjęcie konkretnych kroków, mających na celu poprawę dobrostanu zwierząt wodnych, np. minimalizację stresu, zmniejszenie ryzyka chorób czy utrzymanie zdrowego środowiska hodowlanego na wszystkich etapach cyklu produkcyjnego.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki jest powstałą w 2012 roku ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby, które chcą zmienić los zwierząt hodowlanych. Od 2018 roku jesteśmy częścią Anima International – działamy w Polsce, Wielkiej Brytanii, Rosji, Estonii, Danii oraz na Litwie, Ukrainie i Białorusi. Naszym celem jest zapobieganie cierpieniu zwierząt poprzez wprowadzanie systemowych zmian społecznych, dokumentowanie warunków chowu przemysłowego oraz edukację promującą pozytywne postawy wobec zwierząt.

www.otwarteklatki.pl

Aquatic Life Institute to organizacja non-profit zajmująca się dobrostanem zwierząt wodnych. Działa na podstawie zasad efektywnego altruizmu, wspierając i przyspieszając działania, które pozytywnie wpływają na środowisko wodne, skupiając się na obszarach mających na celu poprawę dobrostanu wszystkich zwierząt wodnych w skali globalnej.

https://ali.fish/

Partner Monitorujący Media Stowarzyszenia

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco

Trzymaj z nami rękę na pulsie i dołącz do 4629 osób, którym zależy na losie zwierząt hodowanych przemysłowo.

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych i informowanie Cię o działaniach Stowarzyszenia Otwarte Klatki zgodnie z naszą polityką prywatności.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań

KRS: 0000444120