Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Przedstawiamy sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Otwarte Klatki za rok 2013.

Sprawozdanie składa się z trzech części: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Wszystkie dokumenty zostały załączone poniżej.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki działa na podstawie przepisów prawnych i statutu. Celami Stowarzyszenia są:

  1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt
  2. Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii
  3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej
  4. Działalność kulturalna
  5. Ochrona i promocja zdrowia – propagowanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia i żywienia

Jednostka zobowiązana jest do stosowania zasad rachunkowości określonych w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 15 listopada 2001 roku.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki na dzień 31.12.2013 nie posiadało żadnych środków trwałych.

A.vPrzychody ogółem 40 061,09 zł

Na wartość przychodów składają się przychody z tytułu składek członkowskich i darowizn (łącznie 38 770,11 ) oraz pozostałe przychody operacyjne (1290,98).

B. Koszty 15 148,86 zł

Na koszty działalności operacyjnej składają się koszty zgodne z rachunkiem zysków i strat

C. Zysk 24 912,23

Powyższa kwota pozostała na rachunku bankowym Stowarzyszenia i przeznaczona zostaje na działalność statutową w latach następnych.

Do pobrania:
Bilans

Bądź na bieżąco

Trzymaj z nami rękę na pulsie i dołącz do 4629 osób, którym zależy na losie zwierząt hodowanych przemysłowo.

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych i informowanie Cię o działaniach Stowarzyszenia Otwarte Klatki zgodnie z naszą polityką prywatności.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań

KRS: 0000444120