Jakie opinie o ochronie zwierząt przeważają w Unii Europejskiej? Możemy się tego dowiedzieć z ostatniego badania przeprowadzonego przez Eurobarometr. Pokazują one, że obywatelom i obywatelkom Unii Europejskiej zależy na poprawie losu zwierząt!

Sondaże Eurobarometru mają szczególne znaczenie, ponieważ wykorzystywane są przez Komisję Europejską przy tworzeniu nowych przepisów. Badanie dotyczące postaw wobec dobrostanu zwierząt przeprowadzone zostało pomiędzy 2 a 26 marca 2023 roku i objęło ponad 26 tysięcy osób z wszystkich państw należących do Unii Europejskiej. Wyniki zostały opublikowane 19 października. Co więc dokładnie o hodowli zwierząt sądzą Europejczycy i Europejki? Jak w tym badaniu wypadli obywatele Polski? 

Najważniejsze wnioski

Sondaż Eurobarometru obejmował pytania dotyczące postawy wobec dobrostanu zwierząt. Dotyczyły one między innymi zwierząt hodowlanych, domowych oraz praktyk w ich hodowli, a także postaw konsumenckich wobec produktów spożywczych wytworzonych w sposób zapewniający lepszy dobrostan zwierząt. Główne konkluzje przedstawiają się następująco:

  • Ponad 90% obywateli i obywatelek Unii Europejskiej metody hodowli zwierząt powinny spełniać podstawowe wymogi etyczne;
  •  ⅔ respondentów chciałoby mieć więcej informacji o warunkach, w jakich hodowane są zwierzęta;
  • 84% Europejczyków i Europejek uważa, że dobrostan zwierząt hodowlanych powinien być lepiej chroniony w ich kraju niż ma to miejsce obecnie;
  • 89% ankietowanych opowiedziało się za tym, że zwierzęta nie powinny być trzymane w indywidualnych klatkach. Ten sam odsetek uważa, że praktyki hodowlane prowadzące do okaleczenia zwierząt powinny zostać zakazane;
  • 83% respondentów jest za ograniczeniem dopuszczalnego czasu transportu zwierząt;

W czasie publikacji wyników badań, Unia Europejska postanowiła odwrócić się od zwierząt oraz zignorować zdanie większości obywateli i obywatelek. Komisja Europejska podjęła decyzję o przełożeniu przeglądu i reformy prawodawstwa unijnego dotyczącego ochrony zwierząt hodowlanych, w tym wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt w systemie klatkowym. Kolejne działania w tej sprawie najprawdopodobniej podjęte zostaną dopiero w kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Rezultaty badania opinii społecznej jasno jednak wskazują, że decyzja ta została podjęta wbrew zdaniu przeważającej większości obywateli i obywatelek Unii. Świadczy o tym fakt że Europejczycy i Europejki chcą, aby dobrostan zwierząt w ich państwach był chroniony lepiej niż obecnie. 

Kury hodowane w systemie klatkowym, do którego zakończenia zobowiązała się Unia Europejska
Fot. Konrad Łoziński

Jakie opinie o ochronie zwierząt mają Polki i Polacy?

W wynikach badania wyszczególniono odpowiedzi, których udzielili respondenci z poszczególnych państw. Zdanie Polaków i Polek przedstawia się następująco:

  • 88% obywateli naszego kraju uważa, że ochrona zwierząt hodowlanych jest ważna;
  • 80% ankietowanych jest zdania, że Polska lepiej powinna dbać o dobrostan zwierząt hodowlanych;
  • ⅔ ankietowanych chciałoby mieć więcej informacji o warunkach, w jakich hodowane są zwierzęta;
  • 87% respondentów sądzi, że zwierzęta nie powinny być utrzymywane w indywidualnych klatkach;
  • 76% Polaków i Polek uważa, że dopuszczalny czas transportu zwierząt należy ograniczyć.

Informacje, które uzyskaliśmy dzięki wynikom badań pokazują, że obywatele i obywatelki naszego kraju przejmują się losem zwierząt i chcą poprawy ich dobrostanu.

W Polsce miesiąc temu odbyły się wybory parlamentarne. Liczymy na to, że nowo wybrani przedstawiciele wezmą pod uwagę wolę obywateli i przyczynią się do poprawy losu zwierząt. 

Społeczeństwo za zwierzętami!

Obywatele i obywatelki Unii Europejskiej, w tym i Polski wypowiedzieli się za poprawą dobrostanu zwierząt hodowlanych . Czy tę wolę spełnią politycy? Nowa kadencja Sejmu i Senatu to szansa na wprowadzenie przepisów zmierzających ku realizacji tych poglądów, o co będziemy nieustannie zabiegać! Mamy nadzieję, że Unia Europejska dotrzyma obietnicy i jak najszybciej wróci do prac nad nowelizacją aktów prawnych dotyczących dobrostanu zwierząt. Poparcie społeczeństwa dla wzmocnienia ochrony zwierząt to znak, że zmiany są potrzebne i pożądane! 

Również i Ty możesz pokazać, że należysz do grona osób, które chcą lepszej przyszłości dla zwierząt! Już 24 listopada wraz z Fundacją Viva! organizujemy happening pod siedzibą Sejmu. Wydarzenie ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność wprowadzenia jak najszybszego zakazu hodowli zwierząt na futro w Polsce. Stań tego dnia razem z nami i bądź częścią zmiany!