15 października Polki i Polacy podążyli do lokali wyborczych, aby wybrać swoich przedstawicieli na kolejne 4 lata. Nowy układ sił politycznych oznacza wiele zmian w sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Kolejna kadencja parlamentu to również szanse, jak i wiele wyzwań dla ochrony zwierząt w Polsce. Jak przedstawia się potencjalne poparcie dla postulatów dotyczących dobrostanu wśród partii politycznych? Na które posłanki i na których posłów możemy liczyć jako na głos zwierząt? Co robiliśmy, aby wprowadzić tematy związane z ochroną zwierząt do kampanii?

Gdzie potrzebne są zmiany?

Przed podjęciem kontaktu z partiami i osobami kandydującymi opracowaliśmy pięć postulatów, które dotyczyły zmian poprawiających dobrostan zwierząt. Wprowadzenie ich, poprawiłoby los milionów zwierząt.
Postulujemy:

 1. zakazu hodowli zwierząt na futra;
 2. odejście od hodowli zwierząt w systemie klatkowym;
 3. zakaz hodowli ras szybkorosnących kurcząt brojlerów;
 4. powołanie Rzecznika Ochrony Zwierząt;
 5. ograniczenie koncentracji ferm przemysłowych.

Więcej o tym przeczytasz w artykule „Polityka dla zwierząt! 5 zmian, które odmienią los zwierząt gospodarskich”.

Jak odpowiedziały partie?

W trakcie kampanii wyborczej skierowaliśmy do największych partii pytania dotyczące stanowiska wobec powyższych zmian. Partie, które odpowiedziały na kwestionariusz, popierają wszystkie nasze postulaty! Dzięki temu działania na rzecz zwierząt możemy oczekiwać od ugrupowań takich jak Nowa Lewica, Razem, Polska 2050,  Zieloni, Inicjatywa Polska, .Nowoczesna oraz Platforma Obywatelska.

Pozostałe partie, które otrzymały kwestionariusz, nie podjęły się przedstawienia swoich opinii. Odpowiedzi nie uzyskaliśmy od Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prawa i Sprawiedliwości, Partii Republikańskiej, Konfederacji, Agrounii oraz Suwerennej Polski. Mamy jednak nadzieję, że brak odzewu, przynajmniej w przypadku niektórych partii, nie oznacza obojętności na los zwierząt.

Cieszymy się, że wiele z partii obecnych w Sejmie popiera podniesienie standardów ochrony zwierząt.

Tabela, która przedstawia poparcie największych partii politycznych w Polsce wobec postulatów zwiększenia dobrostanu zwierząt
Tabela ze stanowiskiem partii wobec zmian dla zwierząt

Ranking wybory dla zwierząt 2023

Wraz z innymi organizacjami prozwierzęcymi w Polsce: Compassion in World Farming, Green REV Institute, Fundacją Alberta Schweitzera oraz ogólnoeuropejską Eurogroup For Animals utworzyliśmy stronę internetową Wybory dla zwierząt 2023, na której można było się zapoznać z pogłębioną analizą postaw partii politycznych wobec ochrony zwierząt. Lista została rozszerzona o takie postulaty jak m.in. zakazu uboju piskląt płci męskiej, zakaz sprzedaży żywych ryb, zakaz transportu żywych zwierząt do państw, które nie stosują norm Unii Europejskiej, ograniczenie długości transportu zwierząt czy wsparcie produkcji żywności roślinnej.

W rankingu tym najwyższy wynik uzyskała partia Razem. Drugie miejsce przypadło partii Zieloni, a trzecie Nowej Lewicy. Najgorzej ocenione zostały Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Pozostałe ugrupowania ujęte w rankingu również popierają przynajmniej część z postulatów i zostały ocenione pozytywnie. Są to Polska 2050, Inicjatywa Polska, .Nowoczesna i Platforma Obywatelska. Mamy nadzieję, iż taka reprezentacja pozwoli na wprowadzenie potrzebnych zmian. Liczymy na aktywność członków tych partii w zakresie proponowania nowych przepisów.

Podział mandatów

Podział miejsc w Sejmie w kontekście partii pozytywnie odnoszących się do postulatów wzmocnienia zwierząt przedstawia się następująco.

Koalicja Obywatelska zdobywa łącznie 157 mandatów. W skład Koalicji Obywatelskiej wchodzą partie, które w naszych zestawieniach wypadają pozytywnie. Szczególnie dobrze na tym tle wypada Partia Zieloni, która reprezentowana będzie w Sejmie przez 3 osoby.  Zieloni aktywnie brali udział w działaniach takich jak próby wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra i wyraźnie opowiadają się za zwiększeniem dobrostanu. Inicjatywa Polska również zdobyła 3 miejsca, a .Nowoczesna 6. Partie te również popierają wiele z naszych postulatów. Miejsce w Sejmie zdobył także lider Agrounii Michał Kołodziejczak.

Trzecia Droga wprowadza 65 reprezentujących, z czego 27 to członkowie PSL, a 31 Polski 2050. Partie te prezentują odmienne poglądy na temat ochrony zwierząt. Polska 2050 opowiada się za wzmacnianiem ochrony, co niejednokrotnie deklarował również przewodniczący Szymon Hołownia. Z drugiej strony PSL nie jest partią, na którą łatwo będzie można przekonać do wielu kwestii związanych z ochroną zwierząt. Udowadnia to choćby sprzeciw tej partii w trakcie prób uchwalenia „Piątki dla Zwierząt”, którą uznała za zagrożenie dla polskiego rolnictwa. Pozostałe 3 mandaty w ramach koalicji Trzecia Droga przypadły ugrupowaniu Centrum dla Polski.


Lewica z kolei zdobyła 26 mandatów. 7 osób to członkowie Partii Razem, a 17 Nowej Lewicy. Partie te poparły nasze postulaty, a ponadto samodzielnie wprowadziły wiele rozwiązań dla Zwierząt do swojego programu wyborczego.

18 mandatów przypadło Konfederacji (Nowa Nadzieja, Konfederacja Korony Polskiej, Konfederacja Wolność i Niepodległość). Stosunek Konfederacji do ochrony zwierząt jest wyraźnie negatywny – Partie te nie popierają żadnych zmian, a w swoim programie zawarli postulaty takie jak utrzymanie hodowli zwierząt w klatkach czy ograniczenie uprawnień organizacji prozwierzęcych. 

KW Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło do Sejmu łącznie 194 posłów i posłanek. Partie te, poza zakończonymi niepowodzeniem próbami uchwalenia „Piątki dla Zwierząt” przez Prawo i Sprawiedliwość nie wykazywały się pozytywnymi inicjatywami.

Poparcie kandydatów oraz nowych posłów

Podjęliśmy się również wyzwania indywidualnego kontaktu z jak największą liczbą osób kandydujących w wyborach do Sejmu. Celem była identyfikacja, kto może być głosem zwierząt w Sejmie i działać aktywnie na ich rzecz. Udało nam się zebrać niemal 170 kandydatów i kandydatek, które popierają zmiany dla zwierząt! Dzięki tej bazie wyborcy z danego okręgu mogli podjąć decyzję, która z kandydatur zasługuje na ich poparcie. Trzeba dodać, że w każdym z okręgów znalazła się przynajmniej jedna osoba popierająca nasze postulaty! W Sejmie zasiadać będzie ostatecznie 25 kandydatów z naszej listy. Nowi posłowie i posłanki, których można określić mianem prozwierzęcych to:

 1. Aleksandra Wiśniewska, Komitet Koalicja Obywatelska, bezpartyjna
 2. Franciszek Sterczewski, Komitet Koalicja Obywatelska, bezpartyjny
 3. Katarzyna Piekarska, Komitet Koalicja Obywatelska, Inicjatywa Polska
 4. Paulina Matysiak, Komitet Nowa Lewica, Lewica Razem
 5. Dorota Olko, Komitet Nowa Lewica, Lewica Razem
 6. Adrian Zandberg, Komitet Nowa Lewica, Lewica Razem
 7. Joanna Wicha, Komitet Nowa Lewica, Lewica Razem
 8. Marcelina Zawisza, Komitet Nowa Lewica, Lewica Razem
 9. Maciej Konieczny Komitet Nowa Lewica, Lewica Razem
 10. Daria Gosek – Popiołek, Komitet Nowa Lewica, Lewica Razem
 11. Krzysztof Śmiszek, Komitet Nowa Lewica, Nowa Lewica
 12. Katarzyna Ueberhan, Komitet Nowa Lewica, Nowa Lewica
 13. Anita Kucharska – Dziedzic, Komitet Nowa Lewica, Nowa Lewica
 14. Jolanta Niezgodzka, Komitet Koalicja Obywatelska, Nowoczesna
 15. Agnieszka Hanajczyk, Komitet Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska
 16. Aleksander Miszalski, Komitet Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska
 17. Wojciech Król, Komitet Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska
 18. Katarzyna Kierzek – Koperska, Komitet Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska
 19. Paweł Suski, Komitet Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska
 20. Adam Gomoła, Komitet Trzecia Droga, Polska 2050
 21. Szymon Hołownia, Komitet Trzecia Droga, Polska 2050
 22. Izabela Bodnar, Komitet Trzecia Droga, Polska 2050
 23. Ewa Szymanowska, Komitet Trzecia Droga, Polska 2050
 24. Wioleta Tomczak, Komitet Trzecia Droga, Polska 2050
 25. Małgorzata Tracz, Komitet Koalicja Obywatelska, Zieloni

Serdecznie gratulujemy tym osobom zdobycia mandatu i dziękujemy za gotowość do stawania w obronie zwierząt! Podziękowania i gratulacje należą się również wszystkim kandydatom, którzy popierają zmiany dla zwierząt i stanęli do ciężkiej walki o mandat poselski. Jesteśmy pełni podziwu dla waszej wytrwałości i zaangażowania!

Fot. Andrew Skowron

Społeczność wyborców, którym zależy na zwierzętach

Przed wyborami wykorzystaliśmy również platformę Facebook. Utworzyliśmy wydarzenie „W wyborach 2023 głosuję też dla zwierząt”. Inicjatywa zgromadziła 2,9 tys. użytkowników. Dzięki zaangażowaniu naszych obserwujących udało ukształtować się społeczność dzielącą się informacjami na temat kandydatów przychylnym zwierzętom. Dzięki niej w prosty sposób wiedza o godnych uwagi osobach aspirujących o miejsce w Sejmie mogła zataczać szersze kręgi. W jej ramach udostępnianie były również informacje o politykach, którzy negatywnie odnosili się do kwestii związanych z ochroną zwierząt, dzięki czemu możliwe było uniknięcie nietrafionego głosu.

Nowe szanse i wyzwania

Przed nami wciąż wiele pracy dla zwierząt. Wierzymy jednak w to, że nowa kadencja Parlamentu wytworzy środowisko przychylne pozytywnym zmianom. Być może za 4 lata życie zwierząt będzie wyglądać zupełnie inaczej. Dziękujemy partiom i politykom, którzy poparli dobre zmiany dla zwierząt. Jesteśmy również wdzięczni każdej osobie, która zaangażowała się w poszukiwanie kandydatów przyjaznym zwierzętom, a oddając głos, kierowała się również ich dobrem. To przede wszystkim dzięki wam lepsze życie zwierząt jest możliwe!