W maju 2023 zakończyła się zbiórka podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską “Fur Free Europe” (Europa Wolna od Futer), która stanowiła ogromną nadzieję na rewizję unijnych przepisów dotyczących hodowli zwierząt na futra. Inicjatywę poparło rekordowe 1,5 miliona Europejczyków, w tym ponad 90 tys. Polek i Polaków! Od tego momentu śledziliśmy postępy w pracy Komisji Europejskiej (KE) nad tą inicjatywą, informując o nich na blogu w czerwcu oraz lipcu. Teraz, po ogłoszeniu oficjalnego stanowiska Komisji, nadchodzi kolejny etap walki o zakaz hodowli zwierząt na futra w 2024 roku.

Zakaz hodowli zwierząt na futra w 2024 roku
Norka na fermie w Madzherito w Bułgarii (fot. Bogna Wiltowska)

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie inicjatywy Fur Free Europe

Podczas konferencji prasowej 7 grudnia 2023 przedstawicielka KE, Stella Kyriakides, ogłosiła stanowisko Komisji wobec projektu. Komisja zleciła Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przygotowanie raportu o dobrostanie czterech gatunków zwierząt hodowanych na futro: lisów, jenotów, norek i szynszyli. Komisja uzasadniła tę decyzję potrzebą oparcia się na naukowych dowodach przed podjęciem ostatecznej decyzji. Oprócz dobrostanu zwierząt, Komisja uwzględni także aspekty zdrowia publicznego i wpływu na środowisko związane z przemysłem futrzarskim.

Raport EFSA ma zostać przygotowany w 2025 roku, a decyzja KE ma być ogłoszona do marca 2026 roku.

Zakaz hodowli zwierząt na futra w 2024 roku
Przedstawiciele Inicjatywy ‘Fur Free Europe’ – wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim (12 października 2023)

Co oznacza decyzja Komisji?

Z dobrych wiadomości, decyzja KE oznacza, że inicjatywa nie została odrzucona. Dodatkowo dotychczasowe raporty EFSA były zgodne z obecną wiedzą naukową i rekomendowały poprawę dobrostanu zwierząt. Pozwala to domniemywać, że również ten raport rzetelnie przedstawi problemy dobrostanowe na fermach futrzarskich – zwłaszcza, że lisy i norki to zwierzęta dzikie, których naturalne potrzeby nie mogą być spełnione w zamknięciu.

Niestety, odroczenie decyzji Komisji oznacza kolejne lata cierpienia milionów zwierząt w Europie, a szczególnie w Polsce. Zakaz hodowli zwierząt na futra w naszym kraju byłby wielkim przełomem w poprawie dobrostanu zwierząt:

  • Polska jest największym producentem i eksporterem futer w Unii Europejskiej
  • Z 7,7 milionów norek zabitych na fermach w UE w 2022 roku, niemal połowa (3,4 miliona) zabita była w Polsce
  • Polska, obok Finlandii, jest jedynym krajem EU z fermami lisów. W 2022 roku było na nich hodowanych i zabitych 30 tysięcy lisów

Lisy, norki i jenoty na polskich fermach nie mogą czekać do 2026 roku. Każdy rok to miliony istnień cierpiących w ciasnocie, bólu, zaniedbaniu. To miliony istot zabijanych poprzez zagazowanie lub porażenie prądem. To miliony zwierząt takich jak Pirat, dla których pomoc nigdy nie przychodzi lub przychodzi zbyt późno.  Dwa tygodnie po opisanej przez nas interwencji i walki o jego zdrowie, Pirat odszedł – z godnością, otoczony opieką, której nigdy nie zaznał na fermie.

Zakaz hodowli zwierząt na futra w 2024 roku
Lis Pirat podczas odbioru interwencyjnego z fermy w Kobylinie (fot. Andrew Skowron)

Historia Pirata mówi wszystko, co potrzeba wiedzieć na temat ferm futrzarskich – czas odesłać ten okrutny proceder do historii!

Nowe rozdanie, czas na działanie

Komisja Europejska w swoim oświadczeniu określiła również obecny stan prawny oraz stanowisko polityczne na temat ferm futrzarskich poszczególnych krajów wspólnoty. Sytuacja Polski została określona jako „brak trwającej debaty parlamentarnej na temat ewentualnego zakazu hodowli zwierząt na futra”.

Takie podsumowanie nie oddaje w pełni rzeczywistości po wyborach parlamentarnych z października 2023. Kampania wyborcza uczyniła kwestię dobrostanu zwierząt istotnym elementem politycznej agendy. W czasie kampanii opracowaliśmy 5 postulatów na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt, z zakazem hodowli zwierząt na futra na czele. Postulaty te zostały poparte przez większość ugrupowań, które tworzą obecną większość parlamentarną.

Kolejnym wyrazem poparcia dla wprowadzenia zakazu była obecność polityków i polityczek w organizowanym wspólnie z Fundacją Viva! tegorocznym Dniu Bez Futra. W czasie akcji posłanka Małgorzata Tracz zapowiedziała złożenie na początku 2024 projektu ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra.

Zakaz hodowli zwierząt na futra w 2024 roku
Bogna Wiltowska, Małgorzata Tracz oraz Angelika Kimbort na Dniu Bez Futra 2023

Dzięki zmianie władzy w Polsce jesteśmy w przełomowym momencie walki o zakaz, w którym pojawiła się prawdziwa nadzieja na zmianę losu zwierząt na polskich fermach. Jednak żeby przedwyborcze obietnice stały się rzeczywistością, potrzeba społecznej presji oraz zdeterminowanego głosu w obronie zwierząt!

To TY jesteś nadzieją zwierząt na fermach futrzarskich!

Lisy, norki i jenoty liczą właśnie na Ciebie, bo to Twój głos poparcia ma moc zmiany ich rzeczywistości. Pokaż politykom i polityczkom, że chcesz i będziesz walczyć o wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futra w 2024 roku!

Zakaz hodowli zwierząt na futra w 2024 roku

W grudniu ruszyła zbiórka na rzecz walki o wprowadzenie zakazu w 2024 roku. Podczas 2 pierwszych tygodni dołączyło do niej ponad 1.000 osób, zbierając prawie 250 000 złotych! Ten niesamowity wynik jest dowodem na to, że tak samo jak Ty, polskie społeczeństwo jest wrażliwe na krzywdę zwierząt na fermach i domaga się zmiany prawa.

Wpłać darowiznę na zbiórkę i zostań nadzieją zwierząt w Polsce:

Czas na działanie jest TERAZ! ➡️ www.2024-rok-zmiany.pl

Źródła: