Naszym celem jest budowanie świata wolnego od cierpienia zwierząt. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe od Darczyńców. Każda przekazana nam złotówka jest niesamowicie cenna, ponieważ stanowi dowód Waszego zaufania do naszej pracy. Z tego powodu transparentność stanowi fundament naszej organizacji. Zależy nam na tym, aby każda osoba wspierająca Otwarte Klatki miała pełny dostęp do informacji o naszych finansach.

Wydatki zdecydowaliśmy się podzielić na 6 kategorii, w ramach których prezentujemy przykłady konkretnych działań. Jest to tylko wycinek tego, co działo się w 2022 roku, ponieważ dzięki Wam możemy robić dla zwierząt tak wiele, że nie sposób zmieścić tutaj wszystkiego! Mamy nadzieję, że ten artykuł pomoże Wam lepiej zrozumieć nasze wydatki i to, jak rozumiemy i realizujemy naszą wspólną misję ocalenia zwierząt.

1. Wzmacnianie ruchu prozwierzęcego w Polsce i na świecie (39,16%)

Nigdy nie spuszczamy z oczu naszego ostatecznego celu: świata wolnego od cierpienia zwierząt. Nasza misja zawsze skupia się na niesieniu pomocy zwierzętom tam, gdzie najbardziej nas potrzebują. Jednak nie osiągniemy naszego celu bez perspektywy globalnej. Wiele krajów ma gorszą ochronę prawną niż tą, którą mamy w Europie, a tamtejsze organizacje dysponują mniejszymi środkami na swoją działalność. Z tego powodu historycznie zawsze je wspieraliśmy, np. pomagając zwierzętom w Ukrainie.

Dla naszych darczyńców istotne może być podkreślenie, że środki na tę kategorię wydatków pozyskujemy głównie z zagranicznych grantów, które, jako część organizacji Anima International, przekazujemy dalej. Takim grantem był m.in. grant od fundacji Open Philanthropy.

a) Działania i pomoc zwierzętom w innych krajach

Cierpienie nie zna granic, dlatego podejmujemy działania, gdy czujemy, że nasza aktywność może przyczynić się do zmiany życia zwierząt – niezależnie od kraju. Jednym z przykładów takich działań było wspólnie przeprowadzone śledztwo w Bułgarii. 

Materiały zrealizowaliśmy na ostatniej funkcjonującej fermie norek w Bułgarii. Rocznie zabijanych jest tam około 100 tys. zwierząt, których skóry eksportowane są między innymi do krajów Unii Europejskiej. Śledztwo udowodniło skandaliczne warunki, w których żyją norki.

b) Finansowe wspieranie rozwoju organizacji na arenie międzynarodowej

Staramy się zwiększać empatię wobec zwierząt i świadomość o ich cierpieniu, a jednocześnie stale poszerzać grono naszych odbiorców. Pod szyldem Anima International działamy w 7 państwach: Polsce, Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii, Ukrainie i Bułgarii. Nasze zagraniczne oddziały, a także inne organizacje prozwierzęce, wspieramy zarówno pod kątem merytorycznym, jak i finansowym, aby mogły się rozwijać i działać dla zwierząt.

Znaczna część środków z tej kategorii została przekazana na rzecz budowy silnych organizacji na wschodzie Europy, gdzie na temat praw zwierząt  niewiele się słyszy.

Zjazd Anima International.

W 2022 wszyscy wstrzymaliśmy oddech, patrząc na wydarzenia w Ukrainie i wojnę ogarniającą ten kraj. Dokładaliśmy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla naszych aktywistów w Ukrainie oraz zwierząt, do których zdołaliśmy dotrzeć z pomocą. Zdecydowaliśmy się wesprzeć finansowo aktywistów i ich najbliższych w celu pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania oraz pomocy psychologicznej w tym niezwykle trudnym momencie.

Nasza aktywistka z jednym z uratowanych psów z Ukrainy.

c) Edukacja i tworzenie okazji do wymiany doświadczeń

Zależy nam, aby ruch prozwierzęcy skupiał się na efektywnych działaniach wpływających na poprawę życia zwierząt. Z tego powodu już po raz piąty zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję CARE, poświęconą tematowi ochrony zwierząt. W konferencji wzięło udział aż 381 aktywistów z całego świata!

Dzięki takim wydarzeniom mamy możliwość dzielenia się wiedzą i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami. Poprzez współpracę z organizacjami w Polsce i zaangażowanie aktywistów i aktywistek z różnych zakątków świata nasz głos w imieniu zwierząt zyskuje na sile.

d) Aktywizacja i szkolenie aktywistów

Inwestujemy w rozwój naszych wolontariuszy, pracowników, lokalnych grup aktywistów – kształcąc tym samym przyszłych liderów, potęgując docelową efektywność organizacji, a także tworząc inspirującą przestrzeń do działania.

2. Zmiany rynkowe (25,90%)

Przyjazne zwierzętom zmiany wprowadzane przez firmy to ogromny krok w kwestii ochrony zwierząt. Dlatego opracowujemy i publikujemy raporty, badamy opinie konsumentów i kontaktujemy się z firmami, przekonując je do zmian: wycofania z użycia jajek z chowu klatkowego, naturalnych futer czy wprowadzania zamienników roślinnych w produkcji.

a) Współpraca z branżą gastronomiczną prowadząca do transformacji systemu żywności

Wierzymy, że współpraca z firmami ma potencjał wywarcia wpływu na przyszłe trendy konsumenckie. Wskazujemy największym firmom w Polsce, jak oferowane przez nie produkty mogą być bardziej etyczne i przyjazne dla zwierząt.

Mamy nadzieję, że w dłuższej perspektywie może to prowadzić do zmian w globalnym systemie żywnościowym, tak iż stanie się bardziej przyjazny zwierzętom. Jest to inwestycja w lepszą przyszłość dla wszystkich: zwierząt, ludzi i planety.

Wspieramy firmy w reagowaniu na zmieniające się potrzeby konsumentów poprzez promocję nowych roślinnych produktów i dań. Z tego powodu już po raz piąty zorganizowaliśmy plebiscyt na Najlepszy Roślinny Produkt Roku. W ramach konkursu oddano ponad 8 tysięcy głosów, które wyłoniły zwycięzców w 5 kategoriach: Najlepszy Produkt, Game Changer, Nowa Marka, Debiut Gastronomiczny oraz Produkt dla Profesjonalistów.

Po raz czwarty przeprowadziliśmy konferencję Plant-Powered Perspectives. Jest to pionierskie wydarzenie skupione na dyskusji o przyszłości branży produktów roślinnych i szeroko pojętej branży spożywczo-gastronomicznej. Liczne rozmowy w trakcie konferencji pokazały, że branża jest gotowa na dalszy rozwój, a konsumenci oczekują takiej zmiany.

Plant-Powered Perspectives 2022.

b) Dostarczanie faktów i danych na temat hodowli przemysłowej

Opracowujemy raporty i prowadzimy badania opinii publicznej, które często stanowią wstęp do dialogu z firmami. Takie materiały dostarczają korporacjom informacji o tym, jakie są potrzeby społeczeństwa, a także stanowią dowody na słuszność wprowadzania zmian w hodowli przemysłowej.

Przedstawianie argumentów na istnienie bardziej etycznych i zrównoważonych praktyk hodowli ma istotny wpływ na zmiany korporacyjne, ponieważ dostarcza obiektywnych informacji, podnosi świadomość wewnętrzną i wywiera presję ze strony społeczeństwa.

c) Tworzenie materiałów i publikacje w magazynach branżowych

Publikacje w magazynach branżowych pozwalają nam na dotarcie do profesjonalistów i ekspertów z danego sektora. Takie publikacje tworzą platformę do dyskusji i dialogu wewnątrz branży. To miejsce, gdzie mogą zostać przedstawione różne perspektywy i opinie, a to daje szansę tworzenia bardziej świadomych i zrównoważonych rozwiązań.

3. Dostarczanie informacji opinii publicznej (9,66%)

Prawda o życiu milionów zwierząt ukryta jest za wysokimi murami ferm. Wiemy, że nie każdy zdaje sobie sprawę z brutalnej rzeczywistości, jaką przeżywają te niewinne istoty. To kluczowe, aby ludzie byli bardziej świadomi cierpienia zwierząt w hodowli przemysłowej.

a) Edukacyjne kampanie społeczne

Edukujemy społeczeństwo, aby jak najwięcej osób sprzeciwiało się okrutnym praktykom hodowli przemysłowej. Chcemy, aby Polki i Polacy mieli świadomość problemów, które są ściśle powiązane z hodowlą przemysłową zwierząt: środowiskowe, zdrowotne i dobrostanowe. 

Zależy nam także na zwiększaniu wrażliwości i uważności opinii publicznej na los zwierząt. Wierzymy, że dzięki szerzeniu wiedzy na temat problemów, jakie wiążą się z hodowlą, oraz pokazywaniu okrucieństwa, jakie spotyka zwierzęta, jesteśmy w stanie przemówić silniejszym głosem w imieniu tych bezbronnych istot.

Media tradycyjne, takie jak telewizja, radio i prasa, mają szeroki zasięg i mogą dotrzeć do różnorodnej publiczności, w tym do tych grup społecznych, które mogą nie być tak aktywne w mediach cyfrowych. Dzięki nim możemy docierać do większej liczby osób i budować świadomość na szeroką skalę. Nasze działania edukacyjne podejmujemy więc zarówno w mediach tradycyjnych, jak i cyfrowych.

b) Publikacje śledztw

Dzięki śledztwom przestaje być tajemnicą to, co dzieje się za murami ferm. Nasze działania śledcze niejednokrotnie udowodniły, że zwierzęta na fermach spotyka z rąk człowieka niewyobrażalne cierpienie. Zebrane materiały pozwalają nam pokazać opinii publicznej przykłady życia naznaczonego cierpieniem, nieodpowiednie warunki i nierzadko nawet maltretowania zwierząt. Bardzo ważne jest dla nas to, aby fakty zawarte w śledztwach ujrzały światło dzienne.

W lipcu 2022 roku opublikowaliśmy śledztwo pokazujące ostatnie chwile życia koni i krów transportowanych do ubojni w Rzeniszowie. Nagrania pokazały, że dochodziło do aktów przemocy względem zwierząt, których nie da się w żaden sposób usprawiedliwić. Na podstawie zebranych materiałów złożyliśmy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – znęcania się nad zwierzętami.

Naszym materiałem udało się zainteresować dziennikarzy śledczych programu TVN „Uwaga”. Poprzez upublicznianie faktów o tym, jak traktowane są zwierzęta, mamy możliwość skuteczniejszego poruszania tego tematu w dyskursie społecznym.

4. Zarządzanie organizacją i administracja (9,26%)

To są wydatki, które muszą być pokrywane przez każdą organizację działającą w sektorze organizacji pozarządowych (m.in. obsługa księgowa czy prawna). Te wydatki są konieczne do utrzymania i sprawnego funkcjonowania organizacji.

Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować koszty związane z administracją, tak by jak najwięcej środków bezpośrednio skierować na prowadzone przez nas kampanie.\

5. Zmiany prawne i systemowe (8,83%)

Rozumiemy, że obok zwiększania świadomości i zmiany naszych konsumenckich nawyków zwierzęta potrzebują zmiany systemu i ochrony prawnej. Naszym celem jest jak największa efektywność, dlatego oprócz prowadzonych kampanii społecznych systematycznie współpracujemy z politykami, prawnikami oraz organizujemy konferencje poświęcone kwestiom prawnej ochrony zwierząt.

Dążymy do wprowadzania trwałych i globalnych zmian. Nie tylko mówimy o cierpieniu zwierząt, lecz także przedstawiamy propozycje zmian – dążymy do rozwiązania przyczyn problemów.

a) Uczestnictwo i organizacja wydarzeń poświęconych kwestiom prawnej ochrony zwierząt

Prawna ochrona zwierząt zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy pragną wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie na polu walki o prawa zwierząt. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na zorganizowanie konferencji prawniczej “Instytucje, organizacje, obywatele – trzy drogi ochrony zwierząt”, w której wzięło udział ponad 100 uczestników i 19 prelegentów!

Wydarzenie skierowane było do aktywistów i specjalistów: urzędników, prawników, samorządowców. Konferencja służyła wymianie doświadczeń i poglądów na najważniejsze aktualne problemy prawnej ochrony zwierząt i stosowania przepisów w praktyce.

b) Działania interwencyjne i opieka nad odebranymi zwierzętami

Podejmujemy działania interwencyjne w reakcji na zgłoszenia otrzymywane z całej Polski. Działania te są niezmiernie istotne, ponieważ pozwalają na natychmiastową pomoc cierpiącym zwierzętom, ujawnianie prawdy i reagowanie w sytuacjach, gdy może dochodzić do zaniedbywania zwierząt i łamania ich praw. W takich sytuacjach czas jest najważniejszy.

Kontrola transportu zwierząt.

Zwierzęta uratowane podczas interwencji wymagają wsparcia i opieki. Dzięki takim działaniom możemy zapewnić tym zwierzętom leczenie, opiekę weterynaryjną i bezpieczne domy. Wśród takich stworzeń jest Frania i Maciek odebrane interwencyjnie z ferm futrzarskich.

6. Komunikacja i współprace (7,20%)

Dążymy do rozszerzenia grona osób zainteresowanych losem zwierząt i świadomych problemów związanych z hodowlą przemysłową. Im większa jest nasza społeczność, tym potężniejszy staje się nasz głos w obronie zwierząt
W tym celu nawiązujemy współpracę z innymi ruchami społecznymi oraz grupami, takimi jak środowisko naukowe. Ponadto nawiązujemy kontakty z wpływowymi osobami, np. ekspertami w dziedzinie żywienia, prawa oraz innymi postaciami publicznymi, aby osiągnąć nasze cele na rzecz zwierząt.

Dzień Bez Futra zorganizowany wraz z Fundacją Viva! pod domem Jarosława Kaczyńskiego.

Podsumowanie

W 2022 roku wydaliśmy łącznie : 6 463 211,98 zł. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym sprawozdaniu finansowym: Informacje Publiczne.

W 2022 roku otrzymaliśmy 10 652 456,97 zł, o czym szerzej możesz przeczytać w artykule Skąd Otwarte Klatki mają pieniądze? Rok 2022.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że walka w imieniu zwierząt żyjących w hodowli przemysłowej to maraton, a nie sprint. Z tego powodu do naszych wydatków podchodzimy tak, aby możliwie najbardziej efektywnie wykorzystać każdą złotówkę na pomoc zwierzętom. Stale myślimy o tym, aby móc kontynuować nasze działania w przyszłości, ponieważ wierzymy, że świat bez cierpienia zwierząt jest możliwy!

Zobacz nasze poprzednie artykuły o finansach:

Na co Otwarte Klatki wydają pieniądze? 

Skąd Otwarte Klatki mają pieniądze?